Olet täällä

NEUVOTTELUTULOKSET

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset
Hankenumero
019/2020
Virallinen nimi:
Suomalaisia Venäjällä 1809 - 1964
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Suomen kansallisarkisto
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Dmitri Frolov
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

XXI suomalais-venäläisessä kulttuurifoorumissa Kansallisarkiston neuvottelukumppaneina toimivat:
Ei-kaupallisten organisaatioiden resurssikeskus
Petroskoin yliopiston poikkitieteellinen koulutuskeskus Fennica
Karjalan tasavallan kansalliskirjasto
Kulttuurihistoriallinen Leninin museokeskus Viipurissa
Alueellinen kansalaisjärjestö Karjala-Suomi-ystävyysseura
Sverdlovskin alue arkistotoimi
Nahodkan kaupungin Museo- ja näyttelykeskus
Permin aluepiirin kirjasto
Leningradin alueen valtionarkisto Viipurissa
Pohjois-Osetian Kosta Hetaguroville nimetty valtionyliopisto
Yleisvenäläisen Sodan lapset - järjestön Murmanskin alueen osasto
Karjalan tasavallan kansallisarkisto
Karjalan tasavallan kansallismuseo
Elokuvastudio "Sea to see"
Pietarin Inkerin Liitto
Boris Jeltsinin mukaan nimetty presidentin kirjasto
Isänmaan historia -säätiö
Tiedeakatemian arkisto

Hankkeen puitteissa käytiin sekä yhteisneuvotteluita että kahdenvälisiä neuvotteluita. Neuvotteluiden tuloksena osapuolet päättivät tukea Suomen kansallisarkistoa työssään julkistaa asiakirjoja, jotka koskevat suomalaisia vallankumousta edeltäneellä Venäjällä ja Neuvostoliitossa. Lisäksi keskusteltiin mahdollisuuksista toteuttaa alaprojekteja, jotka tukisivat laajempaa hanketta.
Neuvotteluissa keskusteltiin niistä kysymyksistä, jotka koskettavat suomalaisia tutkijoita ja Venäjän tiedeakatemian nuorempia tutkijoita: asiakirjojen julkistaminen, kopioiminen ja niitä säilyttävien tietopankkien rakentaminen (Venäjän federaation tiedeakatemian arkisto, Isänmaan historia -säätiö; osallistui myös Venäjän federaation arkistotoimi sekä Boris Jeltsinin mukaan nimetty presidentin kirjasto).
Yhteistyötä Venäjän Kaukoidän (Nahdokan kaupungin kanssa jatketaan teemanäyttelyn "Suomalaiset Kaukoidässä" muodossa, lisäksi järjestetään tiedeseminaari tai webinaari.
Neuvotteluissa käytiin läpi myös sitä, miten venäläisen kumppanit osallistuvat punasuomalaisia vallankumousta edeltävällä Venäjällä ja Neuvostoliitossa koskevien asiakirjojen julkistamiseen.
Neuvotteluissa keskusteltiin Presidentin kirjaston kanssa järjestettävästä yhteisnäyttelystä "Suomen ja Venäjän satavuotiset diplomaattiset suhteet", ja osallistumisesta hankkeen teemoista pidettäviin pyöreän pöydän neuvotteluihin.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä
Hankenumero
019/2020
Virallinen nimi:
Ei-kaupallisten organisaatioiden resurssikeskus
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Suomen kansallisarkisto
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Dmitri Frolov
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Neuvotteluiden tuloksena venäläinen osapuoli ilmaisi valmiuden osallistua hankkeeseen keräämällä materiaalia ja asiakirjoja suomalaisista Venäjällä. Lisäksi neuvotteluissa tunnistettiin tulevan hanketyön keskeiset suuntaviivat. Hankkeen rakenne, ehdot ja työjärjestys ovat kysymyksiä, joista keskustellaan tulevissa neuvotteluissa.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä
Hankenumero
019/2020
Virallinen nimi:
Suomalaisia Venäjällä 1809 – 1953
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Suomen kansallisarkisto
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Dmitri Frolov
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Neuvotteluissa ei syntynyt konkreettisia tuloksia, koska osallistujia oli niin monta. Kuitenkin suomalainen kumppani (Suomen kansallisarkisto) halusi jatkaa keskustelua tulevan yhteistyön mahdollisuuksista kunkin venäläisen yhteistyökumppanin kanssa erikseen.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä
Hankenumero
019/2020
Virallinen nimi:
Nahodkan kaupungin Museo- ja näyttelykeskus
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Suomen kansallisarkisto
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Dmitri Frolov
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Neuvottelujen tuloksena päätettiin jatkaa yhteistyötä, julkaisemalla asiakirjoja ja vaihtamalla tietoa eteläiseen Kaukoitään muuttaneista suomalaisista siirtolaisista. Yhteistyön puitteissa on tarkoitus järjestää kansainvälinen webinaari, johon osallistuisi alan tuntijoita ja suomalaisten siirtolaisten jälkeläisiä. Tutkimustyön tulokset esiteltäisiin virtuaalisessa näyttelyssä, digitoimalla museon materiaaleja (Youtubea, nettisivua hyödyntäen), jotta hankkeen saavutettavuus paranisi ja se tavoittaisi laajemman yleisön. Virtuaalinen näyttely historiallisen aineiston esittämisen keinona tekee mahdolliseksi uusien hankekumppaneiden ja tutkijoiden tavoittamisen. Näyttelyssä esitellään uutta materiaalia Suomen ja Venäjän arkistoista ja museoista.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä
Hankenumero
019/2020
Virallinen nimi:
Viipurin historialliskulttuurinen Leninin museokeskus
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Suomen kansallisarkisto
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Dmitri Frolov
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Neuvotteluissa museo esitteli punaisia suomalaisia Venäjällä koskevien tutkimustensa tuloksia ja kertoi suunnitelmista tulevan tutkimuksen suhteen. Neuvottelujen tuloksena löydettiin mahdollisia tapoja tehdä yhteistyötä hankkeen puitteissa. Hankkeen rakenne, ehdot ja työjärjestys ovat kysymyksiä, joista keskustellaan tulevissa neuvotteluissa.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä
Hankenumero
019/2020
Virallinen nimi:
Kansallisarkiston "Suomalaisia Venäjällä 1809 – 1953" -hanke
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Karjalan tasavallan kansalliskirjasto
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Irina Germanova
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Национальная библиотека Республики Карелия подтвердила свою готовность участвовать в проекте по сбору материалов и документов о финнах в России, поскольку в её фондах, а также в фондах курируемых муниципальных библиотек, содержится множество газет, книг, оцифрованных материалов, которые могут быть востребованы.

Karjalan tasavallan kansalliskirjasto on valmis osallistumaan materiaalin ja asiakirjojen keräämiseen, jotka käsittelevät suomalaisia Venäjällä, siltä osin kuin kansalliskirjaston ja alueellisten kirjastojen koordinoimissa säätiöissä säilytetään suurta määrää sanomalehtiä, kirjoja ja digitoitua aineistoa, jotka voivat tulla tarpeeseen.

Tulos:
Yhteistyö toteutuu, jos rahoitus järjestyy
Hankenumero
019/2020
Virallinen nimi:
Permin aluepiirin arkisto
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Kansallisarkisto
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Frolov Dmitri
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Neuvotteluiden tuloksena määritettiin olennaisimmat suuntaviivat tulevalle yhteistyölle ja esitettiin arkistomateriaalit, jotka ovat hyödyllisiä projektin toteutukselle. Laitettu liikkeelle myös uusia tiedonhakuun liittyvä ideoita. Projektin rakenne ja ehdot käydään läpi seuraavissa neuvotteluissa.
Neuvottelut osoittivat, että Permin aluepiirin arkistosta on yhteistyökumppaniksi.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä