Olet täällä

NEUVOTTELUTULOKSET

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset
Hankenumero
020/2020
Virallinen nimi:
On monta eri Karjalaa
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Karjalan Sivistysseura
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Irina Takala
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Hanke "On monta eri Karjalaa" yhteistyössä Karjalan sivistysseuran kanssa jatkuu jo kolmatta vuotta hyvin tuloksin. Neuvotteluissa keskusteltiin suunnitelmista vuosille 2020-2021: historiallisen kirjallisuuden kääntämisestä ja julkaisemisesta, uusista tieteellisistä ja tiedettä popularisoivista tapahtumista ja hakemuksesta Venäjän kulttuurisäätiölle "Venäjä, Suomi, Karjala: yhteisen historian ja kulttuurin sivut - yleisölle avoin tieteellis-valistava seminaari-luentosarja"

Tulos:
Yhteistyö toteutuu, jos rahoitus järjestyy