Olet täällä

NEUVOTTELUTULOKSET

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset
Hankenumero
024/2020
Virallinen nimi:
Karhumäen yksityinen sotahistoriallinen linnoitusmuseo
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Karelia-ammattikorkeakoulu
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Raimo Moilanen
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Neuvottelut onnistuivat. Neuvotteluosapuolet vaihtoivat yhteystietoja jatkokeskusteluja varten, joissa käsitellään hankeideaa ja sen toteuttamismahdollisuuksia lisää.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä
Hankenumero
024/2020
Virallinen nimi:
Karjalan tasavallan taidemuseo
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Karelia-ammattikorkeakoulu Oy
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Tatjana Saltykova / Raimo Moilanen
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Partnerit neuvottelivat mahdollisista yhteistyön muodoista sekä uusien yhteistyökumppaneiden kutsumisesta hankkeeseen. Sovittiin, että valmistelemme konkreettisia ehdotuksia lisättäväksi hankkeeseen vuoden loppuun mennessä.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä
Hankenumero
024/2020
Virallinen nimi:
Karelia-ammattikorkeakoulu
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Kulttuurimatkailun ja luovien alojen kehityssäätiö
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Aleksei Morozov
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Neuvottelut onnistuivat. Osapuolet vaihtoivat yhteystietoja jatkoneuvotteluja varten, joissa keskustellaan hankeideasta ja toteutuksen mahdollisuuksista.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä