Olet täällä

NEUVOTTELUTULOKSET

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset
Hankenumero
023/2020
Virallinen nimi:
Taiteen edistämiskeskus
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Kostamuksen luonnonpuisto
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Lazurina Jekaterina
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Sovimme kulttuurivaihdon toteutuksesta. Toimijoiden välistä yhteistä suunnittelua jatketaan sähköpostitse ja verkkokokouksilla. Kehitetään taiteilijaresidenssien toimintaa rajan molemmin puolin ja yhteistyötä Kostamuksen luonnonpuiston ja Kalevan kansallispuiston kanssa. Neuvottelussa keskusteltiin myös tutustumismatkasta partnerien residensseihin.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä
Hankenumero
023/2020
Virallinen nimi:
Taiteen edistämiskeskus
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Karjalan tasavallan matkailun tiedotuskeskus & Karjalan tasavallan kansantaiteen ja kulttuurialoitteiden keskus
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Zlotshevskaja Irina, Korabljova Julija
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Sovimme kulttuurivaihdon toteutuksesta. Yhteistä suunnittelua toimijoiden välillä jatketaan sähköpostitse ja verkkokokouksilla. Yhteistyössä kehitetään lähialueen kumppanuusresidenssiajatusta, jonka tavoitteena on toimijoiden verkostoituminen, tässä alueen taiteilijaresidensseillä on keskeinen rooli. Taiteilijaresidenssien lisäksi projektissa hyödynnetään alueen erilaisia näyttelytiloja ja mahdollistetaan residenssitaiteilijoiden esiintyminen yksittäin tai yhdessä osana isompaa näyttely- tai tapahtumakokonaisuutta.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä
Hankenumero
023/2020
Virallinen nimi:
Sortavalan piirin autonominen laitos "Sosiaalikulttuurinen nuorisokeskus"
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Taiteen edistämiskeskus
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Heidi Vasara, Satu Naumanen
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Sovimme kulttuurivaihdon toteutuksesta. Suomen ja Sortavalan piirin asukkaat matkustavat toistensa maihin vierailulle. Toteutamme lisäksi taiteilijavierailuvaihtoja. Tuemme toisiamme vaihtamalla tietoa projektin etenemisestä paikallisesti. Käsittelimme myös keskuksemme ja partnereittemme mahdollisuuksia.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä