Olet täällä

NEUVOTTELUTULOKSET

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset
Hankenumero
025/2020
Virallinen nimi:
Ollaan ystäviä
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Suomi-Venäjä-seuran Sodankylän osasto
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Kristina Malova
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Pandemian takia alkuperäistä hanketta oli muutettava. Neuvotteluiden tuloksena hanke päätettiin järjestää yhdessä formaatilla "Perheen olohuone": luento Suomen kulttuurista ja taiteesta joulukuussa 2020, luento Venäjän kulttuurista ja taiteesta tammikuussa 2021 ja keväällä 2021 järjestää työpajojen sarja.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä
Hankenumero
025/2020
Virallinen nimi:
Pietarin taidekoulu №10
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Suomi-Venäjä-seuran Sodankylän osasto
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Kristina Malova
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Kristina Malova, Suomi-Venäjä-seuran Sodankylän osaston edustaja Suomesta, esitteli neuvotteluissaan yhteistyöhankettaan; Sodankylässä vierailee lapsiryhmä Pietarista ohjaajineen. Vierailulla tutustuttaisiin koristekeramiikkaan työpajoissa ja suomalaisten ikätoverien kultuuriin ja elämäntapaan, lisäksi vierailtaisiin paikallisessa kotiseutumuseossa.

Tällä hetkellä kasvokkain kohtaaminen on mahdotonta, ja neuvotteluissa ehdotettiin etäyhteyttä; konferensseja molempia kiinnostavista teemoista ja työpajoja. Kristina Malovan ehdotukset hyväksyttiin, ja neuvotteluissa keskusteltiin yhteistyön teemoista.

Lidija Iljenkova kertoi omasta ryhmästään ja omista suunnitelmistaan, ja ehdotti tulevasta lasten keramiikkanäyttelystä tehtävää videota osaksi konferenssia. Lisäksi hän kutsui suomalaisia vierailemaan Pietarissa tulevaisuudessa, tarkoituksena lähemmin tutustua kaupungin elämään ja taidekeramiikan opetukseen.

Neuvotteluissa keskusteltiin myös Pietarin kulttuurihistorian lastenmuseosta, joka Iljenkovalle ja hänen oppilailleen on tuttu lukuisten keramiikka- ja veistosnäyttelyiden myötä. Neuvotteluiden lopuksi mukaan tuli Mira Vasjukova kirjastolta, joka ehdotti yhteistyötä. Neuvotteluiden tuloksena on mahdollista edetä lähempään tutustumiseen ja yhteistyöhön suomalaisten ystävien kanssa.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä
Hankenumero
025/2020
Virallinen nimi:
Ollaan ystäviä
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Petroskoin Balakirevin lastentaidekoulu
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Milena Brents
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Petroskoin Balakirevin lastentaidekoulu varmisti osallistuvansa hankkeeseen, ja on valmis osallistumaan kulttuuri- ja taideaiheisten luentojen sekä työpajojen järjestämiseen.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä, Yhteistyö toteutuu, jos rahoitus järjestyy
Hankenumero
025/2020
Virallinen nimi:
Ollaan ystäviä
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Suomen ystävät -järjestön Murmanskin osasto
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Grigori Lukovitski
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Neuvottelujen tuloksena hankeidea muuttui jonkin verran. Koronavirustilanteesta johtuen hanketta on mahdotonta toteuttaa alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Alunperin ajatuksena oli vuorovaikutuksen ja kulttuurikylvyn kautta auttaa ihmisiä irtautumaan puhelimistaan ja tietokoneistaan, lisäksi tavoitteena oli auttaa rakentamaan vuoropuhelua maiden ja sukupolvien välillä. Nyt tavoitteena on näyttää, miten sanomalehtiä käytetään valistuneesti. Teknologian avustuksella tullaan järjestämään tapahtumia, mutta hankkeen keskiössä on elävä, aito vuorovaikutus.

Neuvottelujen tuloksena päätettiin, että Suomen ystävät -järjestön Murmanskin osasto ja Suomi–Venäjä-seuran Sodankylän osasto järjestävät kulttuuritapahtumia lapsille ja aikuisille "olohuone"-formaatilla: joulukuussa 2020 pidetään luento Suomen taiteesta ja kulttuurista, tammikuussa 2021 Venäjän taiteesta ja kulttuurista. Keväällä 2021 järjestetään työpajoja. Toiminnan tuloksena lapset ja aikuiset yhdessä tekemällä parantavat vuorovaikutustaitojaan, tutustuvat Suomen ja Venäjän kulttuuriperinteisiin ja löytävät taiteellisia vahvuuksiaan.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä
Hankenumero
025/2020
Virallinen nimi:
Murmanskin Suomen ystävien Apatiitin osasto "Naapurit"
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Suomi-Venäjä-seuran Sodankylän osasto
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Kristina Malova
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Hankkeen toteuttaminen on mahdollista tänä vuonna loka-/marraskuussa. Keskusteltiin seuraavien tapahtumien järjestämisestä:
1) Projektin 025 osapuolet tutustuvat etäyhteyden välityksellä, nettikonferenssissa.
2) Mahdollisesti organisoidaan video-ekskursioita hankkeen osallistujien kotikaupungeista, tai valmistellaan videoesittelyjä.
3) Demonstroiva työpaja kaikille nettikonferenssin osallistujille, jonka vetää ammattimainen kuvataidekasvattaja Apatiitin kaupungista.
Rahoitus tarvitaan, jotta nämä kolme tapahtumaa on mahdollista järjestää. Murmanskin Suomen ystävien Apatiitin osasto "Naapurit" yhdistää voimansa Suomen ystävät -järjestön Murmanskin osaston kanssa, joka kirjoittaa edellä mainitulle rahoitushakemuksen. Tavoitteena on edistää hankkeen kehittymistä.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä, Yhteistyö toteutuu, jos rahoitus järjestyy