Olet täällä

NEUVOTTELUTULOKSET

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset
Hankenumero
026/2020
Virallinen nimi:
Ei-kaupallisten organisaatioiden resurssikeskus
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Suomi-Venäjä-seuran - samfundet Finland-Ryssland Kemin osasto ry
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Arto Laakso
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Neuvotteluiden jälkeen keskusteltiin etätapaamisesta hankkeen puitteissa vuonna 2021. Yhdeksi hanketyön suuntaukseksi muodostui yhteisen, luovan kirjoittaja- kielitieteilijä- ja taiteilijaryhmän kokoaminen. Vuonna 2020 on tarkoitus julkaista teos "Suomalais-venäläisiä lastenloruja" lapsille suomeksi ja venäjäksi.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä
Hankenumero
026/2020
Virallinen nimi:
Harrastajateatterilaboratoorio. Suomalais-venäläisen harrastajateatterilaboratoorion järjestäminen.
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Suomi-Venäjä-seuran - samfundet Finland-Ryssland Kemin osasto ry
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Arto Laakso
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

käytiin etäneuvottelut hankkeen 026 puitteissa. Neuvotteluihin osallistui "Suomen ystävät" -yhdistyksen Kirovskin osaston puheejohtaja Olga Šutilova ja Suomi–Venäjä-seuran Kemin osaston puheenjohtaja Arto Laakso. Neuvotteluissa syntyi idea yhteisten online-tapaamisten järjestämisestä hankkeen puitteissa. Videokonferenssit järjestettäisiin teatterikoulujen ja -studioiden johtajien kanssa. Suunniteltiin, että järjestetään työpajoja teatteritaiteesta kansallisten harrastajateatterien "Kuraž" ja "Prosnis' i poj" kanssa. Venäläiset teatterit kertovat ja esittelevät venäläisten nykyteatterituotantojen metodeja, ja suomalaiset jakavat kokemustaan suomalaisen nykyteatterin parissa. Videonäytöksissa esitettäviksi ehdotetaan osia Kirovskin kaupungin edellä mainittujen harrastelijateatterien teatteriesityksistä. Tapahtumaa suunnitellaan järjestettäväksi huhtikuussa 2021. Lisäksi neuvotteluissa syntyi idea yhteisestä rock-konsertista vuoden 2020 marraskuussa, jossa esiintyisi Kiroskin kaupungista bändit "Alator" ja Walking Hawking; Suomen puolelta online-konserttia organisoisi Tuomas Lajoki ja Suomi–Venäjä-seuran Kemin osasto. Lisäksi neuvotteluissa keskusteltiin ystävyysseurojen yhteisistä tapahtumista vuosille 2021-2022.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä