Olet täällä

NEUVOTTELUTULOKSET

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset
Hankenumero
030/2020
Virallinen nimi:
Kulttuurimatkailuhanke
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Suomi-Venäjä-seuran Tornion osasto
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Sauli Tapani Hyöppinen
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

20. heinäkuuta 2020 käytiin neuvottelut Kirovskin kaupungin kulttuuripalatsin ja Suomi-Venäjä-seuran Tornion osaston välillä. Neuvotteluissa käsittelimme kulttuuripalatsin esiintyvien ryhmien osallistumista Tornion kaupungin 400-vuotisjuhlapäiville. Esiintyjäryhmien näytökset järjestetään Torniossa huhtikuussa 2021. Tornion asukkaat pääsevät tutustumaan ystävyyskaupunki Kirovskin kulttuuriin ja perinteisiin. Esityksiä järjestetään ikäihmisille palvelutalossa sekä lapsille ja nuorille kaupungin kouluissa. Lisäksi Tornion kaupungin juhlallisuuksiin liittyen kirovskilaiset taiteilijat järjestävät torniolaisille kuva- ja käyttötaiteen kursseja elokuussa 2020 Taiteilijоiden tutkimusmatka -hankkeen puitteissa.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä