Olet täällä

NEUVOTTELUTULOKSET

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset
Hankenumero
034/2020
Virallinen nimi:
Karjalan Liitto ry
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Kizhin Valtiollinen historiallis-arkkitehtuurinen ja etnografinen museo-luonnonpuisto
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Outi Örn
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Neuvotteluiden tuloksena osapuolet sopivat yhteistyön jatkamisesta, yhteisten tapahtumien järjestämisestä ja yhteisen hankkeen toteuttamisesta.
Tehtiin alustava suunnitelma yhteisistä tapahtumista:
1. Online-työpajojen järjestäminen, aiheena kansallispukujen ja perinteisten asujen valmistaminen. Suunniteltiin, että työpajojen tuloksena valmistetut perinneasut tulevat osaksi perinneasujen näyttelyä.
2. Järjestetään toimintaa karjalaisen kulttuurin päivänä, Kizhin saarella pidettävän ompelufestivaalin puitteissa. Karjalan kulttuurin päivänä on tarkoitus järjestää työpajoja, pyöreän pöydän neuvotteluita ja perinneasujen esittelyjä.
3. Karjalan kielen kurssien organisointi ja järjestäminen.
4. Näyttely karjalaisista kansanpuvuista Helsingin Karjalan talossa. Näyttelyssä esiteltäisiin pukuja kummaltakin neuvottelun osapuolelta.
5. Valmistellaan pukusanastoa sisältävää, suomalais-venäläistä pienoissanakirjaa.
6. Esitellään yhteishankkeen tulokset. Karjalan puvun historia, säilytys ja kehitys.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä