Olet täällä

NEUVOTTELUTULOKSET

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset
Hankenumero
035/2020
Virallinen nimi:
Oulun ammattikorkeakoulu
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Karjalan alueellinen ammatillisen jatkokoulutuksen instituutti, Arkangelin kulttuuri- ja taideammattikoulu; Valtiollinen kulttuuri- ja lisäkoulutuslaitos Kulttuuriohjelmien instituutti
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Kaikki neuvotteluun osallistuneet osapuolet pitivät projekti-ideaa hyvänä ja tarpeellisena. Projekti-idean kehittämistä päätettiin jatkaa ja sovittiin seuraavista vaiheista projektisuunnittelun osalta. Neuvotteluista keskusteltiin projektin mahdollisista rahoituslähteistä ja päätettiin selvittää onko valmisteluun ja itse projektin toteutukseen löydettävissä sopivaa rahoitusta. Todennäköistä on, että projektille haetaan rahoitusta tulevalta Karelia CBC ohjelmakaudelta.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä