Olet täällä

NEUVOTTELUTULOKSET

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset
Hankenumero
036/2020
Virallinen nimi:
Suomi-Venäjä -seura Savonlinnan osasto ry
Neuvottelukumppanin organisaatio:
-
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Neuvottelimme näiden kumppaneiden kanssa:
' Tsalnan "Tuomi"-kulttuurikeskus
' Tsalnan Maaseudun kulttuuritalo
' Essoilan kylän kulttuuritalo
' Prjääsän piirin Etnokulttuurikeskus
' Vuokkiniemen Etnokulttuurikeskus "Kylän talo"
Kostamuksen Karjalan kulttuurikeskus "Viena"
' Kostamuksen kaupungin piirin hallinto
' Segezhan museokeskus
' Pudoshin alueen Alueiden välinen kulttuurisen ja henkisen kehityksen keskus
' Tverin alueellinen julkinen järjestä Kansallinen kulttuurikeskus
' Petroskoin lasten taidekoulu M. A. Balakirevin mukaan
' Mordvan tasavallan hallinnon kulttuuriosasto

Pyritään järjestämään yhdessä nämä tapahtumat:
1 Alkutalven juhlapyhien vietto, Savonlinna, tammikuu 2021
2 Suomalais-ugrilaisten kansojen käsityöperinteet, Tsalna, Tuomi, maalis-huhtikuu 2021
3 "Lasten kansanperinnekokoelma", Petroskoi, Balakirev, joulukuu 2021 (joulukuu 2020?)
4 Suomalais-ugrilaisten kansojen kesätapahtuma, Savonlinna - Saimaan alue, toukokuu 2021
5 Kansanperinneviikonloppu, Vuokkiniemi, toukokuu 2021
6 "Karjalan ja Suomen kansojen kansalliset kulttuuriperinteet", Kostamus ja Savonlinna, maalis-syyskuu 2021
7 Kesäjuhlat Vasiljevossa Torzokin piirissä, Tver, kesäkuu 2021
8 "Lauluja ja musiikki Säämäjärvellä", Jessoila, Sapsa, Nuosjärvi, heinäkuu 2021
9 Sukujuhlat, Mordva, elokuu 2021
10 Laulu- ja musiikkijuhlat, Tulmozero, 1.8.2021
11 "Muikkufestivaali", Vuokkiniemi, lokakuu 2021
12 Nukketeatterifestivaali, Savonlinna, marraskuu 2021
13 Joulutapaaminen Saimaan rannoilla, Savonlinna, joulukuu 2021

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä
Hankenumero
036/2020
Virallinen nimi:
Suomen ja Venäjän Karjalan kansojen kulttuuriperinteet
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Suomi-Venäjä-seuran Savonlinnan osasto
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Nadezhda Imatova
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Neuvottelujen tuloksena tehtiin päätös, että Karjalaisen kulttuurin Viena-seuran jäsenet auttavat Suomi-Venäjä-seuran Savonlinnan osastoa ja Vuokkiniemen kylätaloa yhteisten tapahtumien järjestämisessä. Viena-seura osallistuu seuraavien kulttuuritapahtumien järjestelyihin: Muikkufestivaali Vuokkiniemessä, kansanperinteiden viikonlopputapahtuma Vuokkiniemessä sekä taiteilijatapaamiset Savonlinnassa ja Kostamuksessa. Viena-seurassa toimii aktiivisia pohjoisesta Karjalasta kotoisin olevia jäseniä, jotka osaavat karjalaa sekä perinteisiä kansantansseja ja -lauluja. He mahdollistavat karjalaisen kulttuurin ja tapojen säilymisen. Osallistumme mielellämme kansainväliseen yhteistyöhön ja kulttuurivaihtoon.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä
Hankenumero
036/2020
Virallinen nimi:
Etnokulttuurinen keskus Tuomi, kaupungin kulttuurilaitos Tšalnan kylän kulttuuritalo
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Suomi-Venäjä -seuran Savonlinnan osasto
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Kirsti Kurki
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Päätös työskentelysuunnitelmaan lisätyistä tapahtumista:

1. Alkutalven juhlapyhien viettoa Savonlinnassa – tammikuu 2021
2. Suomalais-ugrilaisten kansojen käsityöperinteet -kansanperinnetyöpaja Tuomin etnokulttuurisessa keskuksessa, Tšalnan kylätalossa;
Inkerinmaalaisten sukutapaamiset (Sodan runtelemat kohtalot -hankkeen yhteydessä) – maaliskuu 2012
3. Suomalais-ugrilaisten kansojen kesätapahtuma "Sukujuhlat - Suguvastavundu 2021" Saimaan alueella – toukokuu 2021
4. Kansanperinneviikonloppu Vuokkiniemessä – toukokuu 2021
5. Kesäjuhlat Vasiljevossa, Toržokin piirissä, Tverin alueen puutaiteen museossa – kesäkuu 2021
6. Lauluja ja musiikkia Säämäjärvellä -festivaali
(Jessoila, Sapsa, Nuosjärvi) – heinäkuu 2021
7. Sukujuhlat - Suguvastavundu 2021 Mordvassa – elokuu 2021
8. Muikkufestivaali Volnavolokin kylässä – lokakuu 2021
9. Nukketeatterifestivaali Savonlinnassa – marraskuu 2021
10. Joulutapaaminen Saimaan alueella – joulukuu 2021

Lisähuomautuksia:
1. Vuonna 1907 julkaistuun Pelottomien lintujen äärellä -teokseen pohjautuva valokuvanäyttely Segežan ja Puudosin museokeskuksissa
2. Tver on Savonlinnan ystävyyskaupunki; Tverin alueella sijaitsee puutaiteen museo

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä