Olet täällä

NEUVOTTELUTULOKSET

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset
Hankenumero
037/2020
Virallinen nimi:
Kizhin Valtiollinen historiallis-arkkitehtuurinen ja etnografinen museo-luonnonpuisto
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Suomen Metsämuseosäätiö sr
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Pekka Äänismaa
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

7.9.2020 käytiin etäneuvottelut Kizhin museo-luonnonpuiston ja Punkaharjulla sijaitsevan metsämuseo Luston edustajien välillä.
Osana valmistautumista 21. Suomalais-venäläiseen kulttuurifoorumiin metsämuseo Lusto esitti hanke-ehdotuksen "Yhteistyön kehitys; metsäkultuuri, metsäsuhteet ja kestävä puun käyttö", johon Kizhin museo-luonnonpuisto vastasi.
Neuvotteluissa käytiin vielä kerran läpi osapuolten näkemykset projektin toteuttamisesta. Tulevaa yhteistyötä kaavaillaan tapahtuvaksi asiantuntijakokemusten vaihtona kaikilla museotoiminnan osa-alueilla, yhteisten opetusseminaarien ja -ohjelman järjestämisen saralla sekä näyttelyihin ja tapahtumiin osallistumisen muodossa. Keskeiseksi teemaksi yhteistyössä muodostuu puu: perinteiset puun työstämisen ja käytön tavat, puun käyttö rakennusmateriaalina, puun käytön modernit teknologiat, sekä keinot esitellä museokävijöille metsän merkitystä Suomen ja Karjalan kulttuurissa ja ihmisten elämässä.
Neuvottelukumppanit pitivät myös tärkeänä ottaa huomioon vuorovaikutteinen oppiminen ja kokemusten vaihto paikallisen yhteisön kanssa, mitä tulee kysymykseen metsien kestävästä kehityksestä.
Hankkeen toteuttamista käytännössä suunnitellaan vuodelle 2021, riippuen koronavirustilanteesta ja maiden välisen rajan aukeamisesta.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä