Olet täällä

NEUVOTTELUTULOKSET

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset
Hankenumero
050/2020
Virallinen nimi:
Murmanskin Suomen ystävien Apatiitin osasto "Naapurit"
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Suomi-Venäjä-seuran Oulun osasto ry
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Nybacka Silva
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Neuvottelujen tuloksena saavutettiin sopimus yhteistyöstä. Yhteistyö on tarkoitus toteuttaa konkreettisten tapahtumien muodossa. Neuvottelukumppanit vaihtoivat yhteystietoja: tarkoituksena on, että molemmat osapuolet lähettävät videotallenteita aiemmin toteutetuista konserteista ja teatteriesityksistä.
Neuvottelun tuloksena löytyi partneri uusien, humorististen esitysten suunnitteluun ja toteuttamiseen. Suunnitellaan käsikirjoitusta. Hanke on mahdollista toteuttaa vuosina 2021-2023.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä