Olet täällä

NEUVOTTELUTULOKSET

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset
Hankenumero
050/2020
Virallinen nimi:
Maria Valejeva
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Suomi-Venäjä-seuran Oulun osasto ry
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Silvo Nybacka
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Neuvotteluiden tuloksena tutustuimme hankekumppaneihin, vaihdoimme yhteystietoja, tarkensimme yhteistyön suuntaviivoja ja sovimme tulevasta yhteistyöstä. Sovimme seuraavan online-tapaamisen lokakuun alkuun, jossa keskustellaan työsuunnitelmasta toteuttaa videoproduktio ja/tai koreografinen esitys ja lisäksi muista mahdollisista yhteistyön muodoista. Pandemiatilanteen vuoksi suunniteltiin vain tapahtumia, jotka on mahdollista toteuttaa etänä. Tulevat neuvottelut käymme omatoimisesti, neuvottelukumppanin organisaatiolla on venäjänkielinen edustaja.
Valitettavasti ei ollut mahdollisuutta vahvistaa projektia ja hakea rahoitusta, sillä tapaaminen oli 23. päivä syyskuuta, rahoitushakemusten deadline taas 20. syyskuuta.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä
Hankenumero
050/2020
Virallinen nimi:
Puutosin piirin keskuskirjastojärjestelmä, Kulttuuri- ja vapaa-ajan keskus
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Suomi-Venäjä-Seuran Oulun osasto ry
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Silvo Nybacka
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

1. Vaihdoimme yhteystietoja.
2. Sovimme esityksistä kuvattujen videoiden lähettämisestä puolin ja toisin.
3. Suomalainen kumppani otti vastaan kutsun kaupungin päivään 2021.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä
Hankenumero
050/2020
Virallinen nimi:
Murmanskin Suomen ystävien Apatiitin osasto "Naapurit"
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Suomi-Venäjä-seuran Oulun osasto ry
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Nybacka Silva
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Neuvottelujen tuloksena saavutettiin sopimus yhteistyöstä. Yhteistyö on tarkoitus toteuttaa konkreettisten tapahtumien muodossa. Neuvottelukumppanit vaihtoivat yhteystietoja: tarkoituksena on, että molemmat osapuolet lähettävät videotallenteita aiemmin toteutetuista konserteista ja teatteriesityksistä.
Neuvottelun tuloksena löytyi partneri uusien, humorististen esitysten suunnitteluun ja toteuttamiseen. Suunnitellaan käsikirjoitusta. Hanke on mahdollista toteuttaa vuosina 2021-2023.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä