Olet täällä

NEUVOTTELUTULOKSET

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset
Hankenumero
043/2020
Virallinen nimi:
Voittoa tavoittelematon tiede-, koulutus- ja kulttuurialoitteita tukeva Traektoria-säätiö
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Repola-seura
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Antti Pottonen
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Yhteistyötä hankkeen puitteissa jatketaan. Rajanylittävän yhteistyön kehitys mahdollistaa uusien hankkeiden ja aloitteiden toteuttamisen; organisoimalla tieteellis-koulutuksellista toimintaa ja informaation jakamista edistävää turismia Repolan alueella ja historiallisessa Haukkasaaren (Gafostrov) kylässä. Toivomme, että epidemiatilanne paranee vuonna 2021, jolloin voisimme heinäkuussa 2021 järjestää läsnäoloa vaativan osion käytännönläheisen harjoittelun projektista "Väinölän teitä", toteutettuna Traektoria-säätiön hankkeen "Haukkasaaren kylä" puitteissa. Tukena hankkeessa on myös Presidentin stipendien säätiö. Repola-seuran kanssa tehtävän yhteistyön kehittämisen tulevaisuudennäkymät näyttävät valoisilta, ja toivomme tiivistä ja mielekästä vuorovaikutusta Haukkasaarta ja Repolaa koskevien historiallisten aineistojen tutkimuksen suhteen.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä
Hankenumero
043/2020
Virallinen nimi:
Venäjän Tiedeakatemian Karjalan Tiedekeskuksen Talousinstituutti
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Repola-seura
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Antti Pottonen
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Kolmen osapuolen neuvottelut johtivat yhteistyön aloittamiseen. Neuvotteluissa sovittiin seuraavasta tapaamisesta, jossa keskustellaan yhteistyön mahdollisuuksista.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä