Olet täällä

NEUVOTTELUTULOKSET

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset
Hankenumero
042/2020
Virallinen nimi:
Karjalan tasavallan taidemuseo
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Karjalan tasavallan taidemuseo
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Tatjana Saltykova
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Neuvotteluihin osallistui useampi venäläinen organisaatio. Suomalainen neuvottelukumppani lähetti etukäteen neuvotteluiden esityslistan, jolloin oli jo ennen neuvotteluita mahdollista valmistautua käsiteltäviin kysymyksiin. Aluksi osapuolet kustakin organisaatiosta esittäytyivät, jolloin selvisi, millä kentällä kukin organisaatio operoi. Neuvotteluiden lopputuloksena osallistujat sopivat, että esittävät ehdotuksensa hankkeen suhteen ja kuvailevat mahdollista rooliaan hankkeessa, kertoen, mitkä ovat heidän vahvuutensa ja mahdollisuutensa hankkeen suhteen.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä
Hankenumero
042/2020
Virallinen nimi:
Oulun ammattikorkeakoulu Oy
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Karjalan tasavallan musiikkiteatteri; Karjalan tasavallan taidemuseo; Pietarin valtiollinen elokuva- ja televisioyliopisto; KRICPE
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Hankkeen tarve ja tavoitteet todettiin ajankohtaiseksi ja kaikki osapuolet olivat halukkaita jatkaamaan projekti-idean työstämistä. Sovittiin jakotoimista projektisuunnittelun käynnistämisestä seuraavan puolen vuoden aikana. Tavoitteena on valmistella hakemus Karelia CBC-ohjelman seuraavalle rahoituskaudelle.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä