Olet täällä

NEUVOTTELUTULOKSET

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset
Hankenumero
039/2020
Virallinen nimi:
Pietarin valtiollinen kirjastoalan ammattikoulu
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Suomi-Venäjä-Seuran Haapaveden osasto ry
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Diana Seppä
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Переговоры привели к составлению плана дальнейшего сотрудничества и реализации новых совместных проектов в сфере культуры и образования и создания условий для международного литературного и творческого сотрудничества, в числе которых предполагается:
1. Знакомство с классической литературой обеих стран
2. Знакомство с современной литературой обеих стран
3. Обмен различными видеоматериалами, связанными с литературной деятельностью и культурой обеих стран
4. Вечера-встречи, посвящённые писателям, поэтам, книгам и другим видам литературной деятельности обеих стран, включая театрализованные студенческие постановки
5. Организация экскурсий (в том числе виртуальных) по памятным местам, связанных жизнью и творчеством писателей, поэтов и других литературных деятелей обеих стран.
6. Организация мероприятий, связанных с 200-летним юбилеем великого русского писателя ФМ Достоевского в ноябре 2021года
7. Организация мероприятий, посвященных дню рождения великого русского поэта А.С. Пушкина 6 июня
8. Обмен различными выставками, связанными с книжной и другой многообразной литературной деятельностью.
9. Обмен специалистами (преподавателями) в области литературы и культуры обеих стран (после снятия карантина).
10. Обмен студентами, интересующимися или изучающими литературу и культуру обеих стран (после снятия карантина)..

Neuvotteluissa syntyi suunnitelma tulevasta yhteistyöstä ja uusien yhteistyöprojektien toteuttamisesta kulttuurin ja koulutuksen kentillä. Lisäksi kaavailtiin kansainvälisen, luovan ja kirjallisuuden parissa tapahtuvan yhteistyön ehtoja, jonka puitteissa ehdotetaan muun muassa:
1. Tutustutaan molempien maiden kirjallisuuden klassikoihin
2. Tutustutaan molempien maiden nykykirjallisuuteen
3. Vaihdetaan videomateriaalia, joka liittyy molempien maiden kirjalliseen elämään ja kulttuuriin
4. Järjestetään illanistujaisia kirjailijoille, runoilijoille, kirjoille ja muille kirjallisen toiminnan muodoille molemmista maista, mukaanlukien opiskelijoiden teatteriesitykset
5. Järjestetään ekskursioita (mukaan lukien virtuaalisia) paikkoihin, jotka liittyvät molempien maiden kirjailijoiden, runoilijoiden ja muiden kirjallisuuden toimijoiden elämään ja luovaan työhön.
6. Järjestetään tapahtumia liittyen Dostojevskin 200. vuosipäivään marraskuussa 2021.
7. Järjestetään tapahtumia liittyen Pushkinin syntymäpäivään 6. kesäkuuta.
8. Näyttelyiden järjestäminen puolin ja toisin; liittyen kirjoihin tai monipuolisesti kirjalliseen toimintaan.
9. Asiantuntijoiden (opettajien) vaihto, kirjallisuus ja kultuuri aiheena (koronaviruksen väistyttyä).
10. Opiskelijavaihto, koskien opiskelijoita, jotka ovat kiinnostuneita tai opiskelevat maiden kirjallisuutta ja kulttuuria (koronaviruksen väistyttyä).

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä
Hankenumero
039/2020
Virallinen nimi:
'Boheemikirjasto - ovi kansalliseen kulttuuriin'
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Suomi-Venäjä-seuran Haapaveden osasto
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Diana Seppä
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

25.08.2020 Karjalan kulttuurin Viena-šeura yhdessä Etnokulttuurikeskus Vereskin/Kanervan kanssa kävivät neuvottelut Suomi-Venäjä-seuran Haapaveden osaston kanssa. Haapaveden osasto on ehdottanut yhteistyötä ’Boheemikirjasto – avain kansalliseen kulttuuriin’ 039/2020 – hankkeen parissa.
Tuottavien neuvotteluiden tuloksena päädyttiin seuraaviin päätöksiin yhteistyöstä 2020-2021.
- Suomi-Venäjä-seuran Haapaveden osasto järjestää verkko-opetuksen suomalaisista lavatansseista venäläiselle osapuolelle. Karjalan tasavallassa ja Suomessa toteutettavien vuoronperäisten tapahtumien jälkeen pidetään yhteinen tanssinäytös;
- Kulttuurikokemusten vaihto, luennot ja seminaarit perinteistä sekä tavoista. Käsitöiden ja kulinarististen oppituntien organisointi.
- Suomalaisten partnereiden mahdollinen osallistuminen juhlatapahtumiin Karjalan tasavallassa vuonna 2021: ’Kanteletar’, ’Juhannuspäivä’ Vuokkiniemessä ja ’Muikku-festivaali’.
- Luodaan ja tuetaan ystävällisiä kansojen välisiä suhteita elävän vuoropuhelun, kuten tanssien, kulttuurivaihdon sekä tutustumisen avulla.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä