Olet täällä

NEUVOTTELUTULOKSET

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset
Hankenumero
047/2020
Virallinen nimi:
Musiikillinen taidesilta Pudasjärven ja Vylgordin välillä
Neuvottelukumppanin organisaatio:
SYKTYVDININ PIIRIN MUSEOVIRASTO, KUNNALLINEN KULTTUURILAITOS
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Vladimir Muravjov/ Keijo Piirainen, Seppo Kemppainen, Birgit Tolonen, Svetlana Aleshkina
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Musiikkiyhteistyön aloittaminen Syktyvdynin piirin kulttuuri- ja oppilaitosten sekä Syskyvdynin museoyhdistyksen ja Pudasjärven Lakarin koulun ja Suomi-Venäjä-Seuran Pudasjärven osasto ry:n kanssa.

Lakarin koulun ja Komin kansan gymnasian kouluyhteistyö musiikin avulla.

Hankkeen alkuvaiheessa koululaiset tutustuvat toisiinsa sekä kummankin maan lauluperinteisiin.

Konkreetisia toimintatapoja:

1. Tutustuminen traditionaalisiin soittimiin. Videokonferenssin välityksellä tutustutaan Komin ja Suomen traditionaalisiin soittimiin.

2. Perinteisen soittimen rakentaminen, esimerkiksi sadeputki tms. Opetus tulee videonkonferenssin kautta, oppilaat rakentavat soittimet paikallisen opettajansa johdolla.

3. Tutustuminen molempien kulttuurien lauluperinteeseen. Molemmat osapuolet valitsevat 3 perinteistä kansanlaulua, jotka vastapuoli opettelee, Lisäksi otetaan mukaan joku uudempi paikkakunnalla tehty laulu. Maaliskuun ensimmäisellä viikolla järjestetään videokonferenssi, jossa oppilaat pääsevät esiintymään toinen toisilleen. Mahdollista on myös ottaa yhteisiä lauluja, jotka molemmat osapuolet harjoittelevat.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä