Olet täällä

NEUVOTTELUTULOKSET

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset
Hankenumero
058/2020
Virallinen nimi:
Itä-Suomen aluehallintovirasto
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Karjalan tasavallan opetusministeriö, Karjalan koulutuksen kehittämisinstituutti (/Autonominen valtiollinen täydennyskoulutuslaitos), Koulutus- ja kehittämispalvelu UEF Aducate, NEST-keskus, Lasten piiri suomenkielinen lapsikuoro, Pietarin kirj.alan amm.k
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Natalia Vasiljeva, Jelena Bogdanova, Sanna Iskanius, Eino Iivari, Sanna Oikari, Marina Pavlova,
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Perustimme 11.10.2018 Petroskoissa Itä-Suomen ja Karjalan tasavallan yhteisessä opetusalan seminaarissa suomalais-venäläisen koulutusalan yhteistyöverkoston. Verkoston toimintaa ohjaa ja kehittää laajaedustuksinen s-v-ohjausryhmä. Yhteistyöverkosto perustettiin tarpeesta ja paineesta vakiinnuttaa ja edistää koulutuksen ja osaamisen suomalais-venäläistä yhteistyötä.

Kulttuurifoorumin kautta lisäämme (hankkeemme 58) sivistyksen toimialaan kuuluvien koulutusalan, kulttuurin ja kirjastotoimen välistä yhteistyötä. Tavoitteenamme S-V-kulttuurifoorumissa on lisätä yhteistyön kautta näiden kaikkien mainittujen alojen vaikuttavuutta ja tehoa. Kasvatus- ja opetusalan yhteistyön kautta kulttuuri- ja kirjastoalojen on mahdollista saada runsaasti lisätehoa kaikille yhteisten toimintatavoitteiden edistämisessä. Hankeyhteistyössä syntyy siis kaikille osapuolille win-win-tilanne.

Suomalais-venäläinen koulutusalan yhteistyöverkosto toivotti uudet kiinnostuneet toimijat tervetulleiksi osallistumaan verkoston toimintaan. Konkretisoimme alustavasti lähitulevaisuuden yhteistyömuotoja ja käynnistettäviä hankkeita: 3.12.2020 järjestetään Mikkelissä Suomalais-venäläinen koulutusalan verkkoseminaari, jossa mm. esitellään runsaasti käynnissä olevia koulutus- ja kulttuurialan yhteistyöhankkeita. Vuoden 2021 syksyllä järjestetään vastaava seminaari Petroskoissa. Neuvotteluissa edistettiin ideaa kansainvälisestä (Venäjä-Suomi) lapsikuorosta - Lastenpiiri maailmassa. Yhteistyöverkosto ja hankekumppanit innostuivat myös S-V-seuran kummikoulutoiminta-hankeesta; kumppanit edistävät jatkossa hankkeen levittämistä. Malli nähtiin generatiiviseksi, ja sitä on syytä levittää mahdollisimman moneen kuntaan. Lähivuosien yhteistyön yhdeksi tärkeäksi painopisteeksi päätettiin ottaa kulttuurikasvatus sekä etnokulttuurinen koulutus. Näitä teemoja tulemme kehittelemään yhteistyötoiminnassamme, seminaareissa sekä koulu- ja opiskelijavaihtotoiminnassa. Hankekumppanit tukevat ja osallistuvat jatkossa myös elinkeinoelämän Russia-HUB - verkoston toimintaa.

Hankeneuvottelun toimijat pitivät kaikki tärkeänä, että vuosittain järjestettävässä Suomalais-venäläisessä kulttuurifoorumissa voisi joka kerta kokoontua myös oma kasvatuksen ja koulutuksen alaseminaari. Alaseminaarissa keskusteltaisiin ja sovittaisiin koulutuskulttuurisesta yhteistyöstä sekä presentoitaisiin erilaisia hyviä koulutus-kulttuuri-kirjasto -yhteistyön toimintamalleja (best practices).

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä
Hankenumero
058/2020
Virallinen nimi:
Lasten piiri, suomenkielinen lapsikuoro
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Itä-Suomen aluehallintovirasto
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Lehtola Kari, Iskanius Sanna, Iivari Eino
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Neuvottelut johtivat yhteistyön ideoimiseen ja aloittamiseen.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä
Hankenumero
058/2020
Virallinen nimi:
Autonominen valtiollinen täydennyskoulutuslaitos, Karjalan koulutuksen kehittämisinstituutti
Neuvottelukumppanin organisaatio:
"Нест"-keskus, Itä-Suomen AVI; Koulutus- ja kehittämispalvelu UEF Aducate
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Kari Lehtola, Sanna Iskanius; Sanna Oikari; Eino Iivari
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Neuvottelujen tuloksena päädyttiin jatkamaan yhteistyötä ja kehittämään uusia yhteishankkeita kulttuurin ja koulutuksen saralla. Näihin lukeutuu mm. yhteistyö suomen ja venäjän kieltenopetuksessa.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä
Hankenumero
058/2020
Virallinen nimi:
Sosiaali- ja koulutusalan konsultointi -ja asiantuntijakeskus Standard, autonominen, ei-kaupallinen järjestö
Neuvottelukumppanin organisaatio:
"Нест"-keskus, ITÄ-Suomen AVI; koulutus- ja kehittämispalvelu UEF Aducate
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Kаri Lehtola, Sanna Iskanius; Sanna Oikari; Eino Iivari
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Neuvottelujen tuloksena jatketaan yhteistyötä ja toteutetaan uusia hankkeita koulutuksen ja kulttuurin kentillä.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä