Olet täällä

NEUVOTTELUTULOKSET

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset
Hankenumero
065/2020
Virallinen nimi:
Derzhavinin lukio
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Sirkka Komulainen
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

11.9. käytiin kahdenväliset neuvottelut hankkeen 65/2020 puitteissa. Neuvotteluihin osallistui Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK) ja Derzhavinin lukio. Neuvotteluissa oli läsnä ammattikorkeakoulun edustaja Sirkka Komulainen (tutkimuspäällikkö ja hanketyön johtaja), Irina Roy (ammattikorkeakoulun varajohtaja), Tatjana Galkina (museo- ja projektitoiminnan koordinoija) ja tulkkina Tatjana Morozova. Neuvotteluosapuolet sopivat yhteistyön jatkamisesta, suuntautuen nuorten mielenterveysongelmien ehkäisyyn taiteelliseen toimintaan osallistumisen kautta (teatteri, museo, näyttely- ja konserttitoiminta, käyttötaide) ja sosiaalisiin projekteihin (perinnekulttuuriryhmät ja -näyttelyt, valokuvanäyttelyt, ystävyyskansojen museo). Neuvottelun osapuolet keskustelivat mahdollisuudesta tehdä yhteistyötä ammattikorkeakoulun ja lukion nuorien tutkijoiden ryhmien välillä, ja etätapahtumien järjestämisestä vuonna 2020 (yhteisiä työpajoja, etäkonferensseja taiteeseen osallistamisen ja sosiaalisen suunnittelun teemoista, nuorten tutkijoiden vuorovaikutus konferenssin "Derzhavinin luentoja" -puitteissa).

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä
Hankenumero
065/2020
Virallinen nimi:
Vuoropuhelut Taide - tila
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Kakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK).
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Sirkka Komulainen
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

10 сентября прошли двухсторонние переговоры партнеров проекта 65/2020 Участники переговоров – Петрозаводская детская школа искусств им. М.А.Балакирева и Университет прикладных наук Юго-Восточной Финляндии (XAMK) На переговорах присутствовали Милена Бренц (директор), Наталья Федорова (руководитель проекта), Сиркка Комулайнен (Менеджер по исследованиям), переводчик - Алёна Зубенко.
Стороны договорились о продолжении сотрудничества в области образования и культуры. Определили основные задачи совместной деятельности - развитие творческих индустрий, социальной вовлеченности, культурного благополучия и сотрудничество между Финляндией и Россией в регионе. Состоялись переговоры об организации мероприятий в дистанционном формате осенью 2020г. Партнером проекта с российской стороны также является детской образовательное учреждение г. Петрозаводска «Державинский Лицей».

10.9. käytiin neuvottelut projektin 065 hankekumppaneiden välillä. Neuvotteluihin osallistui Petroskoin Balakirevin lastentaidekoulu ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK). Paikalla neuvotteluissa olivat Sirkka Komulainen (tutkimusjohtaja), Natalja Fedorova (projektijohtaja), Milena Brents (johtaja) ja kääntäjänä Aljona Zubenko.
Neuvottelijaosapuolet sopivat yhteistyön jatkamisesta kultuurin ja koulutuksen teemojen parissa. Neuvotteluissa sovittiin yhteistyön keskeisistä tavoitteista; luovien alojen kehittäminen, sosiaalisen osallisuuden ja kulttuurin edistäminen sekä Suomen ja Venäjän välisen yhteistyön kehittyminen alueella. Sovittiin neuvotteluista koskien etätapahtuman organisoimista syksyllä 2020. Hankekumppanina Venäjän puolelta osallistuu lisäksi petroskoilainen koulu "Derzhavinin lyseo".

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä
Hankenumero
065/2020
Virallinen nimi:
South Eastern Finland University of Applied Sciences
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Derzhavinin lukio
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Tatjana Galkina
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Muutamista hankeasioista jatkossa aletaan keskustelemaan syksyllä. Korona-aika ja EU-rahoituskauden päättyminen 2020 siirtää tarkemmat keskustelut ensi vuoteen. Yhteinen intressimme on kulttuurihyvinvointi ja mielenterveyden edistäminen. Xamkin Juvenia nuorisoalan yksikkö olisi sopiva kumppanitaho (yhteyshenkilö Jussi Ronkainen, johtaja).

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä, Yhteistyö toteutuu, jos rahoitus järjestyy
Hankenumero
065/2020
Virallinen nimi:
South Eastern Finland University of Applied Sciences
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Balakirevin lasten taidekoulu
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Natalja Fjodorova
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Balakirevin lasten taidekoulu järjestää syksyllä online-seminaarin, johon Xamkista mahdollisesti tuotetaan taidesisältöä Suomen osalta. Muista hankeasioista jatkossa aletaan keskustelemaan syksyllä. Korona-aika ja EU-rahoituskauden päättyminen 2020 siirtää tarkemmat keskustelut ensi vuoteen.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä, Yhteistyö toteutuu, jos rahoitus järjestyy
Hankenumero
065/2020
Virallinen nimi:
Petroskoin Balakirevin lastentaidekoulu
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK)
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Sirkka Komulainen
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

10.9. käytiin neuvottelut projektin 065 hankekumppaneiden välillä. Neuvotteluihin osallistui Petroskoin Balakirevin lastentaidekoulu ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK). Paikalla neuvotteluissa olivat Sirkka Komulainen (tutkimusjohtaja), Natalja Fedorova (projektijohtaja), Milena Brents (johtaja) ja kääntäjänä Aljona Zubenko.
Neuvottelijaosapuolet sopivat yhteistyön jatkamisesta kultuurin ja koulutuksen teemojen parissa. Neuvotteluissa sovittiin yhteistyön keskeisistä tavoitteista; luovien alojen kehittäminen, sosiaalisen osallisuuden ja kulttuurin edistäminen sekä Suomen ja Venäjän välisen yhteistyön kehittyminen alueella. Sovittiin neuvotteluista koskien etätapahtuman organisoimista syksyllä 2020. Hankekumppanina Venäjän puolelta osallistuu lisäksi petroskoilainen koulu "Derzhavinin lyseo".

Tulos:
Neuvottelut eivät tuottaneet konkreettista yhteistyötä