Olet täällä

NEUVOTTELUTULOKSET

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset
Hankenumero
078/2020
Virallinen nimi:
Karjalan tasavallan kansallisteatteri
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Suomi-Venäjä-seuran Itä-Suomen alue
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Maria Korhonen, Päivi Kärnä
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Neuvottelut käytiin virtuaalisesti. Neuvotteluissa käytiin läpi alustavat lopputulokset kaksivuotisesta projektista KA3118 "Teatteriristeys" rajanylittävän yhteistyön ohjelmassa Karelia CBC. Molemmat neuvotteluosapuolet totesivat, että huolimatta loppuvaiheessa tapahtumaformaateissa ilmenneistä muutoksista, hanke täytti asetetut tavoitteet ja tehtävänsä.
Hankkeen puitteissa suomalaisille ja venäläisille osallistujille järjestettiin:
teatterilaboratoriot "vauvateatterin tekemisen metodit" ja "N. V. Demidovin näyttelijäkoulu"
Opetusseminaareja ääni- ja valotekniikasta teatterialalla sekä kesäteatterin organisoimisesta ja markkinoimisesta
Kaksi kesäteatterileiriä
THEATRE INNOVATION HUB -keskus, joka perustettiin Petroskoihin.
Neuvottelun osapuolet sopivat uusien teatterituotantojen esittelystä laajalle yleisölle lokakuussa 2020.

Tulos:
Yhteistyö toteutuu, jos rahoitus järjestyy