Olet täällä

NEUVOTTELUTULOKSET

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset
Hankenumero
069/2020
Virallinen nimi:
Элисенваара-Париккала: соединение заново
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Фонд развития творческих индустрий и культурного туризма
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Алексей Морозов
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Neuvottelut onnistuivat. Neuvotteluissa keskusteltiin hankeideasta, tarkennettiin yksityiskohtia hankkeen puitteissa jo toteutetuista tapahtumista ja saavutettiin yhteisymmärrys projektin jatkokehityksestä ja osapuolten työnjaosta. Osapuolet vaihtoivat yhteystietoja jatkoneuvotteluja varten, joissa keskustellaan hankeideasta ja toteutuksen mahdollisuuksista.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä