Olet täällä

NEUVOTTELUTULOKSET

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset
Hankenumero
069/2020
Virallinen nimi:
Elisenvaara-Parikkala: uudelleenkytkentä
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Kulttuurimatkailun ja luovien alojen kehityssäätiö
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Aleksei Morozov
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Neuvottelut onnistuivat. Neuvotteluissa keskusteltiin hankeideasta, tarkennettiin yksityiskohtia hankkeen puitteissa jo toteutetuista tapahtumista ja saavutettiin yhteisymmärrys projektin jatkokehityksestä ja osapuolten työnjaosta. Osapuolet vaihtoivat yhteystietoja jatkoneuvotteluja varten, joissa keskustellaan hankeideasta ja toteutuksen mahdollisuuksista.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä