Olet täällä

NEUVOTTELUTULOKSET

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset
Hankenumero
071/2020
Virallinen nimi:
Pudasjärven kaupunki, kulttuuripalvelut ja SVS:n pudasjärven osasto
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Lasten taidekoulu Zaran, Syktyvdinin piiri, Komi
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Elena Margelova, Komi/ Birgit Tolonen, kulttuuripalvelut, Pudasjärvi/ Marja-Leena Tykkyläinen, SVS:n Pudasjärven osasto
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

TAITAVIN KÄSIN - sukukansojen lasten ja nuorten taidepajat: Teemme syksyn 2020 aikana suunnitelman verkkoyhteyksin toteutettavista yhteisistä taidepajoista. Komista, Vyl'gortista mukana on lasten taidekoulusta 7-10 vuotiaiden ryhmä ja Pudasjärveltä saman ikäisten ryhmä yhden alakoulun oppilaista. Taidepajat toteutetaan sekä virtuaalisin yhteyksin että videopajojen avulla.
Pajoissa toteutetaan yhteistä tai yhteisiä teemoja. Keskustelussa nousi alkavaksi teemaksi luonto. Lasten taidekoulu Saran on tuottanut jo aikaisemmin video-opetuskoosteita, joista he lähettävät mallin Pudasjärvelle. Molemmista maista on mukana ohjaaja lapsiryhmälle. Käytännön toteutus alkaa keväällä 2021. Yhteistyö on jatkoa aikaisemmille yhteistyöprojekteille.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä