Olet täällä

NEUVOTTELUTULOKSET

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset
Hankenumero
076/2020
Virallinen nimi:
Joensuun kaupunki, kulttuuripalvelut
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Karjalan tasаvallan festivaalien ja kulttuuritapahtumien toimisto ry
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Tomtshik Anna
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Päätimme tarkastella Suomen osalta ainakin seuraavat yhteistyön vaihtoehdot:
- Yhteisosallistuminen Foorumiin lokakuussa 2020
- Online-projektin toteutus kulttuuriammattilaisten avulla pandemian aikana

Kävimme yksityiskohtaisesti läpi tämänhetkistä yhteistä projektia.

Tulos:
Yhteistyö toteutuu, jos rahoitus järjestyy