Olet täällä

NEUVOTTELUTULOKSET

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset
Hankenumero
076/2020
Virallinen nimi:
Joensuun kaupunki, kulttuuripalvelut
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Karjalan tasavallan Kantele -kansantanssin ja laulun yhtye, Karjalan tasavalta
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Lvova Natalja
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Kantele yhtye on mukana hankkeessa, jonka toiminta ulottuu Joensuuhun. Joensuun kaupungin kulttuuripalvelut osallistuu mahdollisuuksien mukaan hankkeen järjestämiin tilaisuuksiin Joensuussa. Kantele go hankkeen kanssa yhteistyötä on tehnyt Joensuun konservatorio, hankkeen tapahtumia on ollut konservatorion tiloissa.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä
Hankenumero
076/2020
Virallinen nimi:
Joensuun kaupunki, kulttuuripalvelut
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Petroskoin kaupunkipiirin keskitetty kirjastojärjestelmä (kunnallinen kulttuurilaitos), Karjalan tasavalta
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Svetlana Venjaminova Aleksejeva
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Joensuun kaupunki ja Petroskoin kaupungin kulttuuripalvelut ja Petroskoin kaupunkipiirin keskitetty kirjastojärjestelmä tekevät yhteistyötä Culture open hankkeessa. Myös uusien yhteishankkeiden suunnittelua ja ideointia jatketaan. Yhteisenä teemana tuotiin esille lasten ja nuorten kulttuurikasvatus, taustalla on onnistunut yhteishanke Music without borders. Kirjastojen välillä voidaan toteuttaa yhteistyötä myös ilman hankerahoitusta.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä
Hankenumero
076/2020
Virallinen nimi:
Joensuun kaupunki, kulttuuripalvelut
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Petroskoin kaupungin kulttuuripalvelut, Karjalan tasavalta
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Marina Konovalova
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Joensuun kaupunki ja Petroskoin kaupungin kulttuuripalvelut ja Petroskoin kaupunkipiirin keskitetty kirjastojärjestelmä tekevät yhteistyötä Culture open hankkeessa. Myös uusien yhteishankkeiden suunnittelua ja ideointia jatketaan. Yhteisenä teemana tuotiin esille lasten ja nuorten kulttuurikasvatus, taustalla on onnistunut yhteishanke Music without borders. Kirjastojen välillä voidaan toteuttaa yhteistyötä myös ilman hankerahoitusta.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä
Hankenumero
076/2020
Virallinen nimi:
Joensuun kaupunki, kulttuuripalvelut
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Karjalan tasavallan festivaalien ja kulttuuritapahtumien toimisto ry , Karjalan tasavalta
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Anna Tomchik
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Joensuun kaupungilla ja Karjalan tasavallan festivaalien ja kulttuuritapahtumien toimistolla on yhteinen hanke ja hankeyhteistyö sujuu hyvin. Hankekumppanit ovat valmiita laajentamaan hankeyhteistyötä kulttuurin muille toimialoille. Osapuolet aktiivisia toimijoita musiikin ja festivaalien lisäksi myös kirjastoalalla. Jatketaan olemassa olevaa hankeyhteistyötä ja ideoidaan yhdessä uutta hankeyhteistyötä tulevalle ohjelmakaudelle. Järjetetään tapaaminen kulttuurifoorumin yhteyteen.

Tulos:
Yhteistyö toteutuu, jos rahoitus järjestyy
Hankenumero
076/2020
Virallinen nimi:
Joensuun kaupunki, kulttuuripalvelut
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Karjalan tasаvallan festivaalien ja kulttuuritapahtumien toimisto ry
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Tomtshik Anna
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Päätimme tarkastella Suomen osalta ainakin seuraavat yhteistyön vaihtoehdot:
- Yhteisosallistuminen Foorumiin lokakuussa 2020
- Online-projektin toteutus kulttuuriammattilaisten avulla pandemian aikana

Kävimme yksityiskohtaisesti läpi tämänhetkistä yhteistä projektia.

Tulos:
Yhteistyö toteutuu, jos rahoitus järjestyy