Olet täällä

NEUVOTTELUTULOKSET

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset
Hankenumero
079/2020
Virallinen nimi:
Pietarin valtiollinen kirjastoalan ammattikoulu
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK)
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Ari Lindeman
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Neuvottelut johtivat siihen, että yhteistyö hankkeen 078 puitteissa vahvistui: yhteistyötä tehdään, jotta nuorison keskuudessa tapahtuisi kulttuurivaihtoa ja kulttuuritietouden vahvistumista molempien maiden osalta. Etenkin keskitytään kieltenopiskeluun lukemalla venäläistä ja suomalaista kirjallisuutta yhdessä.
Opiskelijat, opettajat ja kaikki muutkin halukkaat voivat kielenopiskelun ohella tutustua molempien maiden klassiseen ja nykykirjallisuuteen sekä toteuttaa teatterituotantoja teosten pohjalta. Hankkeessa oppilaiden ja opettajien vuorovaikutus ehdotetaan toteutettavaksi etänä, ja mikäli rajat aukeavat, kasvokkain molemmissa maissa yhteisissä tapaamisissa, joissa luetaan ja keskustellaan kirjallisuudesta. Luettavan kirjallisuuden valitsemiseksi sekä suunnitelman tarkentamiseksi ehdotetaan etäneuvotteluiden jatkamista Zoomissa 28.10.2020.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä
Hankenumero
079/2020
Virallinen nimi:
Venäjä-Suomi-ystävyysseura, Murmanskin alueen Suomen ystävät ry
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK)
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Ari Lindeman
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Neuvotteluiden tuloksena saavutettiin sopimus yhteistyön aloittamisesta tammikuusta 2021 alkaen. Suunniteltiin, että järjestettäisiin online-tapahtumien sarja näytelmätekstien lukemisen teemalla. Ammattikorkeakoulun edustajat osallistuvat Murmanskin alueen Suomen ystävät ry:n online-tapahtumaan lokakuussa 2020.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä