Olet täällä

NEUVOTTELUTULOKSET

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset
Hankenumero
085/2020
Virallinen nimi:
Etnokulttuurikeskus Veresk/Kanerva
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Lounais-Hämeen Musiikkipäivät
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Keijo Aho
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Musiikkipäivien ja Forssan teatterin edustajien kanssa käytiin rakentavaa keskustelua. Suunniteltiin ja keskusteltiin ehdotetusta matkasta Suomeen festivaaleihin kesällä 2021, keskusteltiin myös mahdollisuuksista järjestää Veresk-ryhmän konsertteja Suomessa. Rakentavista neuvotteluista oli hyötyä. Neuvottelukumppanit vaihtoivat yhteystietoja ja jakoivat mainostusmateriaalia toisilleen.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä, Yhteistyö toteutuu, jos rahoitus järjestyy