Olet täällä

NEUVOTTELUTULOKSET

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset
Hankenumero
088/2020
Virallinen nimi:
Kaksi maata - yksi musiikki
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Kansainvälinen muoti ja tapahtuma kulttuuriyhdistys ry ja Cromwell Edition
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Margarita Oll ja Esko Alanen
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Käytyjen neuvottelujen tulokset

14. heinäkuuta 2020 käytiin kolmenväliset neuvottelut hankkeesta "Kaksi maata - yksi musiikki"

Osallistujat pitivät hanketta kiinnostavana ja vahvistivat sen tarpeellisuuden:

Hanke on tarpeellinen, sillä musiikkitaiteella on keskeinen rooli kasvatuksessa ja identiteetin muotoutumisessa.
Taide vahvistaa tunnesidettä ympäröivään maailmaan.
Musiikki on ihmiskunnan maailmanlaajuinen kieli, jota jokainen ymmärtää iästä, uskonnosta ja kansallisuudesta riippumatta.
Musiikki yhdistää maita ja mantereita sekä antaa mahdollisuuden uppoutua toisen maan sielunmaisemaan.
Hankkeen arvo on sen elävässä toteutustavassa, joka perustuu vuoropuheluun sekä musiikkiin ja täten myös kulttuuriin.

Hankkeen vahvistetut tavoitteet:

1) Kulttuurisen tilan hyödyntäminen kulttuurisuhteiden, kulttuurikasvatuksen ja musiikkikulttuuriin osallistamisen edistämiseksi.
2) Osoitetaan kuuntelijoille, että musiikki yhdistää eri maita kielestä riippumatta.
3) Kahden maan nykymuusikoiden yhteentuominen.
4) Osoitetaan ammattilaisille ja modernin klassisen musiikin harrastajille sekä laajalle yleisölle, että on mahdollista yhdistää kahden maan perinteet ja kokemukset nykyisen musiikkikulttuurin saralla.

Hankkeelle asetetut tehtävät:

• osallisuuden lisääminen musiikkitaiteessa
• elämän rikastuttaminen uusien kulttuuritapahtumien kautta
• kiinnostuksen lisääminen musiikkikulttuuria kohtaan

Hankkeen muoto: luova hanke

Vahvistetut yhteistyökumppanit:

Suomesta:

1) Kansainvälinen muoti ja tapahtuma kulttuuriyhdistys ry (Y-tunnus 3082968-8)
Международное культурное сообщество моды и мероприятий

2) Cromwell Edition (Y-tunnus 1228334-3)
Tuurinkatu 7, 57200 Savonlinna

Venäjältä:

PIETARIN HYVÄNTEKEVÄISYYS-, KULTTUURI- JA TAIDEYHDISTYS VAELTAVAT

Toteutusajankohta: helmikuu 2021 - huhtikuu 2021

Hankkeen toteutuksen vaiheet:

Ensimmäinen vaihe:
- yhteyksien vakiinnuttaminen molempien osapuolten odotuksia vastaavan tiedon jakamiseksi
- partituurien vaihto, kahden kuukauden mittainen harjoittelujakso helmi-maaliskuussa 2021.

Toinen vaihe:
- konserttiohjelman järjestäminen kahdessa näytöksessä, joista
ensimmäinen näytös on instrumentaalinen
ja toinen sisältää aarioita musikaaleista, oopperoista ja laulusarjoista venäjäksi ja suomeksi

Kolmas vaihe:
Hankkeen tulosten ja jatkokehitysehdostusten koonti

Tulos:
Yhteistyö toteutuu mahdollisen rahoituksen järjestyessä

Tulos:
Yhteistyö toteutuu, jos rahoitus järjestyy
Hankenumero
088/2020
Virallinen nimi:
Kansainvälinen Muoti & Tapahtuma kulttuuriyhdistys RY
Neuvottelukumppanin organisaatio:
«Cromwell Edition»,САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА " АКАДЕМИЯ СТРАНСТВИЙ"
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Esko Alanen, Svetlana Isaeva
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Virallinen nimi Kansainvälinen Muoti & Tapahtuma kulttuuriyhdistys RY
Yhteistyöorganisaatiot ’’Cromwell Edition’’, PIETARIN LUOVA TYÖPAJA ”VAELTAVAT” – HYVÄNTEKEVÄISYYSYHDISTYS
Yhteistyökumppanin nimi ja sukunimi Esko Alanen, Svetlana Isaeva
Hanke 088/2020 ’’Kaksi maata – yksi musiikki’’

Hankeneuvotteluiden tulokset
Hankkeen ’’Kaksi maata – yksi musiikki’’ kolmenkeskiset neuvottelut käytiin 14 heinäkuuta 2020
Suomen puolelta osallistuneet:
- Oll Margarita yhdistyksestä ’’Kansainvälinen Muoti & Tapahtuma kulttuuriyhdistys RY’’
Международное культурное сообщество моды и мероприятий
- Esko Alanen organisaatiosta ’’Cromwell Edition’’
Venäjän puolelta osallistuneet:
Isajeva Svetlana organisaatiosta PIETARIN LUOVA TYÖPAJA ”VAELTAVAT” – HYVÄNTEKEVÄISYYSYHDISTYS

Osallistujat pitivät hanketta hyvin mielenkiintoisena ja olivat yhtä mieltä sen ajankohtaisuudesta.
Ajankohtaisuus merkitsee taiteen - musiikin merkitystä ihmisen persoonallisuuden kehittämisessä. Taide vahvistaa tunnesidettä ympäröivään maailmaan.

Musiikkia, ihmisyyden universaalia kieltä ymmärtävät kaikki iästä, uskontokunnasta tai kansallisuudesta riippumatta.
Musiikki yhdistää mantereita ja maita – sekä luo mahdollisuuden kokea yhteys toisen maan sielunmaisemaan.
Hanke on elävä toteutus, joka sisältää vuoropuhelua ja musiikin kokemista, ja niin myös kulttuurin. Tässä kaikessa piilee sen arvokkuus.
Määritelmä projektin vahvistetuille päämäärille:
1) Kulttuurisen ulottuvuuden käyttäminen keskinäisten suhteiden kehittämiseen, kulttuurin opetukseen, sekä osallisuuteen musiikilliseen kulttuuriin.
2) Osoitetaan kuuntelijoille, kuinka musiikki yhdistää maita riippumatta kielestä.
3) Yhdistetään kahden maan nykymuusikoita.
4) Osoitetaan ammattilaisille ja nykyaikaisen akateemisen musiikin rakastajille, sekä laajemmalle yleisölle, miten kahden maan traditioiden ja kokemuksen yhdistäminen nykyaikaisen musiikillisen kulttuurin saralla käy toteen (muusikot, säveltäjät, laulajat).

ja suunnitelluille tehtäville:

• osallisuuden lisääminen musiikillisessa taiteessa
• elämän rikastuttaminen esteettisillä ja musiikillisilla vaikuttimilla uusien kulttuuristen tapahtumien avulla
• innostuneisuuden lisääminen musiikilliseen kulttuuriin
Projektin luonne: taiteellinen

Vahvistetut yhteistyökumppanit:

Suomen puolelta:
1) Kansainvälinen muoti ja tapahtuma kulttuuriyhdistys ry Y-tunnus 3082968-8
Международное культурное сообщество моды и мероприятий

2) Cromwell Edition Y-tunnus (Y-tunnus 1228334-3) Tuurinkatu7, 57200 Savonlinna
Venäjän puolelta:

PIETARIN LUOVA TYÖPAJA ”VAELTAVAT” – HYVÄNTEKEVÄISYYSYHDISTYS
Toteutusajankohta: helmikuu 2021 – huhtikuu 2021
Projektin toteutuksen vaiheet:
Ensimmäinen:
- muodostetaan suhteita, joiden avulla jaetaan keskinäiset odotukset täyttävää informaatiota
- partituurien vaihto, kahden kuukauden harjoitusjakso – (helmi-maaliskuu) 2021.
Toinen:
- konserttiohjelman suunnittelu kahdessa osassa – huhtikuu 2021:
ensimmäinen ryhmä – instrumentaalinen musiikki
toinen ryhmä – aariat musikaaleista, ooppera, laulusarjat (venäjäksi ja suomeksi)
Kolmas:
- keskustelu tuloksista ja projektin jatkokehitys.

Tulos:
Yhteistyö toteutuu, jos rahoitus järjestyy