Olet täällä

NEUVOTTELUTULOKSET

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset
Hankenumero
003/2021
Virallinen nimi:
Rjazanin musiikkiteatteri
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Sonic Poetry
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Kolari Olga
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Neuvotteluissa tutustuimme Sonic Poetryn edustajaan Olga Kolariin. Hankkeen toteuttamiseen tarvitaan molempien osapuolten panosta. Neuvotteluissa keskusteltiin hankkeita ”Yhteinen musiikin kieli” tai ”Muusikot puhuvat yhteistä kieltä” koskevista jatkosuunnitelmista.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä, Yhteistyö toteutuu, jos rahoitus järjestyy