Olet täällä

NEUVOTTELUTULOKSET

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset
Hankenumero
007/2021
Virallinen nimi:
Inkeri Klubi ry
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Venäjän alueellinen kirjailijoiden liitto
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Viola Heistonen, Juhani Junna, Andrei Kashkarov
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Olemme tyytyväisiä neuvotteluihin Venäjän alueelliseen kirjailijoiden liiton kanssa ja jatkamme yhteistyötä aiheessa, joka kiinnostaa meitä molempia osapuolia.

On ilo huomata, että Venäjällä on henkilöitä ja organisaatio, joka on kiinnostunut pienten etnisten ryhmien ja nimenoman, Inkerin Suomalaisten kulttuurin, historian ja muiston säilyttämisestä tuleville sukupolville!

Meidän yhteistyömme on tuonut enemmän tietoa julkisuutta niin Venäjällä kuin Suomessa tämän pienen etnisen kansanryhmän olemasta olosta, sen historiasta ja kohtalosta! Ryhmän, joka kuuluu suomalais-ugrilaisten kieli ryhmään.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä
Hankenumero
007/2021
Virallinen nimi:
Venäjän alueiden välinen kirjailijainliitto
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Inkeri Klubi ry
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Heistonen Viola; Junna Juhani
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Vuoden aikana toistuvasti käytyjen online-neuvottelujen tuloksena jatkettiin mielipiteiden vaihtoa kiireellisistä kysymyksistä koskien aiemmin Venäjän ja Suomen alueella eläneiden ja edelleen asuvien inkeriläisten muiston säilyttämistä. Keskusteltiin uusista yhteistyön muodoista ja todettiin potentiaalisiksi ideoiksi Inkerin kansaa edustavien ihmisten elämästä kertovien kirjojen ja artikkelien kirjoittaminen ja julkaisu sekä Venäjän ja Karjalan alueiden arkistojen, mutta myös Suomen Kansallisarkiston tutkiminen. Ehdotettiin sellaisia popularisointityön muotoja, kuten suomenkielisten artikkeleiden ja kirjojen kääntämistä Venäjällä ja niitä koskevien arvostelujen kirjoittamista, jotta Suomen puolella kertynyt historian tuntemus olisi saatavilla opiskeltavaksi myös Venäjän alueella. Keskusteltiin myös Inkeri-teemaisista tapahtumista Venäjällä ja Suomessa, jotka liittyisivät aiheen tutkimukseen, kartoitukseen ja tiedonhakuun. Vahvistettiin osapuolien kiinnostus yhteistyön jatkamiselle.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä