Olet täällä

NEUVOTTELUTULOKSET

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset
Hankenumero
011/2021
Virallinen nimi:
"Kansalaismanagerit" ystävyyden ja hyvien naapuruussuhteiden kehittämiseksi
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Suomi-Venäjä seuran Haapaveden osasto
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Seppä Diana; von Schulmann, Ronald
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Hankkeen tarkoitus – päivittää ystävyyskaupunkien ja -kuntien suhteet Karjalassa ja Suomessa, vanhojen suhteiden elvyttäminen ja uusien ystävyyssuhteiden solmiminen; Karjalan paikallishallinnon huomion herättäminen julkisten järjestöjen rooliin karjalais-suomalaisessa yhteistyössä kansandiplomatian saralla sekä aktiivisten suhteiden säilyttämiseen suomalaisten kanssa.

Neuvotteluissa yhteistyökumppanit sopivat tulevan hankkeen vaiheista. Lokakuussa 2021 järjestetään virtuaalinen aloituskokous koulutusseminaarin valmistelusta, jossa tarkemmin neuvottelemme tapahtumien sisällöstä ja osallistujista niin Suomen kuin Karjalankin puolelta. Suomalainen yhteistyökumppani valmistelee ystävyyssuhteita koskevan ehdotuksen Chalnalaisille ja Läskeläläisille kylille, jotka ovat ilmaisseet toiveensa uusista ystävyyskunnista edellisten, menetettyjen, tilalle.

Huhtikuussa 2022 järjestetään karjalais-suomalainen koulutusseminaari, joka on ajoitettu samaan aikaan kansainvälisen ystävyyskaupunkien päivän kanssa. Seminaarin pääteema on ystävyyden ja hyvän naapuruuden kehittäminen kaupunkien ja kuntien aktiivisten suhteiden kautta sekä Karjala-Suomi -ystävyysseuran mukaan ottaminen yhteiseen hanketoimintaan.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä
Hankenumero
011/2021
Virallinen nimi:
Suomi-Venäjä-seuran Haapaveden osasto
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Karjala-Suomi -ystävyysseura ry
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Barbashina Elena
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Ongelmana on nähty, että vähän vähältä ystävyyskaupunkitoiminta on hiipunut tai loppunut kokonaan. Nyt olisi Zalnan ja Läskelän alueelta halukkuutta saada Suomen puolelta ystävyyskylätoimintaa aktivoitua. Tiedossa olevia ystävyyskaupunkeja ovat Kajaani - Kuhmo - Kostamus, Joensuu - Varkaus - Petroskoi, Haapavesi - Belomorsk, mutta Sortavalalla ei ole ystävyyskaupunkia. Haapavesi on toiminut aktiivisesti 30 vuoden ajan Belomorskin kanssa ja myös siltana Suomusalmi-Kajaani-Kuhmo kanssa, jotka ovat osallistuneet Haapaveden järjestämiin tilaisuuksiin.
Ihmiset eivät tiedä miten edetä, mitä tehdä, ja haluaisivat opetusta seminaarin muodossa. Haluaisivat ohjausta Suomen puolelta mitä olemme tehneet ja minkälaisia tilaisuuksia ja toimintaa ylläpidetään.
1) Pidetään opetusseminaari, esitys, jossa on myös viranhaltijoita (valtaelintä) paikalla, jossa esitellään toimintamallia Belomorskin kanssa.
2) Tiedustellaan paikallisilta kyliltä ja kyläyhdistysten puheenjohtajilta kenellä olisi kiinnostusta ystävyystoimintaan. Liitetään vielä Oulainen mukaan, jolla on ystävyyskaupunkisuhde Karhumäen kanssa.
Pidetään lokakuussa 2021 alustava yhteinen etäpalaveri, johon mennessä kartoitetaan halukkuutta puolin toisin. Elena Barbashina hoitaa Karjalan Tasavallan puolen valmistelua ja Diana sekä Ronald Suomen puolelta. Varsinainen opetusseminaari pidetään huhtikuussa 2022. Huhtikuussa on Kansainvälinen Ystävyskaupunkipäivä, joten yhdistetään tähän tapahtumaan, jolloin saadaan enemmän näkyvyyttä

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä