Olet täällä

NEUVOTTELUTULOKSET

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset
Hankenumero
021/2021
Virallinen nimi:
Komin tasavallan taidetalo
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Turun museokeskus, Suomi-Venäjä -seuran Turun toimisto
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Tea Langh, Soile Tirri
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Neuvottelujen tuloksena päädyimme järjestämään virtuaalityöpajoja tuohesta ja nahasta suoran videoyhteyden välityksellä.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä