Olet täällä

NEUVOTTELUTULOKSET

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset
Hankenumero
028/2021
Virallinen nimi:
Pudasjärven kaupungin kulttuuripalvelut ja SVS:n pudasjärven osasto
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Syksyvdinin piirin kulttuuri- taide- ja museolaitokset
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Muravjev Vladimir
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Suomalais-ugrilainen taidesilta:

1. Syktyvdinin piirin, Vylgortin koulu- sekä museolaitokset rakentavat lasten musiikkisillan maidemme koululaisten välille. Hankkeen alkuvaiheessa oppilaat tutustuvat toisiinsa ja perehtyvät kansanlaulun perinteisiin molemmissa maissa. Aluksi organisaatioiden välinen viestintä tapahtuu internetin välityksellä. Rakennamme suomalais-ugrilaisen musiikkitaiteen sillan, jonka sävelin oppilaat tutustuvat toistensa musiikkikulttuuriin ja yhteiseen musiikkiperinteeseen. Myöhemmin on hanketta mahdollisuus jatkaa konkreettisesti kohtaamalla ja järjestämällä yhteisiä leirejä sekä esiintymisä.

2. Musiikkihankkeen neuvottelujen yhteydessä sovimme järjestävämme lähiaikoina myös kuvataidesilta hankkeen kahdenkeskiset neuvottelut lasten taidekoulu Zaranin ja Vylgortin kansantaiteen keskuksen kanssa. Neuvottelu toteutettiin Elena Margelovan ja Ekatarina Smolevan kanssa. Neuvottelussa sovimme kansojemme lasten taidesillan rakentamisesta myös kuvataiteessa. Lasten taidesilta toteutetaan virtuaalisesti videoin sekä järjestämällä lasten kohtaamiset internetin välityksellä. Myöhemmin on mahdollisuus järjestää vierailuja jatkohankkeen muodossa.

Molemmat hankeosiot aloitetaan syksyllä 2021.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä
Hankenumero
028/2021
Virallinen nimi:
Syktyvdinin piirin museovirasto
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Suomi-Venäjä-seuran Pudasjärven osasto, Pudasjärven kulttuuritoimi
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Birgit Tolonen, Keijo Piirainen
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Uusi hanke ”Suomalais-ugrilainen musiikkifestivaali” suomalais-venäläisessä kulttuurifoorumissa on jatkoa hankkeelle ”Pudasjärven ja Vylgortin välinen musiikkitaidesilta”. Vuonna 2020 Lakarin peruskoulu ja Suomi-Venäjä -seuran Pudasjärven osasto tekivät hanke-ehdotuksen ”Pudasjärven ja Vylgortin välinen musiikkisilta”. Syktyvdin lähti mielellään mukaan hankkeeseen. Hankkeen alkuvaiheessa oppilaat tutustuvat kansanlaulun perinteisiin molemmissa maissa.

Pandemian takia organisaatioiden välinen viestintä tapahtuu aluksi videoneuvotteluina Emilia Alekseevna Nalimovan nimisen Syktyvdinin piirin historian ja kulttuurin museossa.
Myöhemmässä vaiheessa pandemian loputtua on tarkoitus järjestää musiikkiryhmien ja esiintyjien yhteisiä esityksiä Pudasjärvellä ja Vylgortissa, Karjalan Kindasovon kylässä, Leningradin alueen ystävyystalossa Pietarissa sekä Kansallistalossa Moskovassa niin paikan päällä kuin virtuaalisesti. Hankkeen puitteissa on myös tarkoitus järjestää Syktyvdinin piirin museoviraston, Syktyvdinin kansankäsityötalo ”Zaranin”, taidekäsityökoulu V. L. Toropovan ja Syktyvdinin keskitetyn kirjastojärjestelmän näyttelytoimintaa.

Näin ollen jatkamme Valery Lavrentyevich Torlopovin aloittamaa Syktyvdinin ja Pudasjärven välistä yhteistyötä.

Neuvottelujen aikana muistelimme merkittäviä Syktyvdinin kulttuurihenkilöitä, kuten Emilia Alekseevna Nalimovaa, Syktyvdinin piirin historian ja kulttuurin museon perustajaa, sekä Prometheus Ionovich Chistalevina, tiedemiestä, säveltäjää ja komilaisten soitinten keräilijää.

Syktyvdinin piirin museovirasto lähettää suomalaiselle yhteistyökumppanille työpajaohjeet komilaisen musiikkisoittimen ”zer shy” valmistuksesta sekä ”Katsha – katsha kitsh – kotsh” ja ”Kozyö, kozyö, myj sulalan” laulujen nuotit.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä