Olet täällä

NEUVOTTELUTULOKSET

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset
Hankenumero
033/2021
Virallinen nimi:
Suomalais-venäläinen koulu
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Ruspro Education
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Maarit Kaunisto, Irina Solonova
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Ruspro ehdotti meille kolme erilaista vaihtoehtoa ensi vuonna mahdollisesti tehtävälle yhteistyölle. Näistä kaksi on meidän mielestämme varteenotettavia.
1) Osallistuminen suomalaiseen opetus- ja kasvatusmaratooniin, johon osallistuisi pedagogeja ja koulun johtoa Suomesta ja venäjänkielisistä maista (Venäjä, Georgia ja Armenia). Maratooniin sisältyisi webinaareja, online-koulukäyntejä ja pandemian jälkeisiä fyysisiä tapaamisia. Yhteisenä kielenä olisi kaiketi englanti.
2)Integrate us-projekti Suomalais-venäläisen koulun ja Pietarin koulun 204 välinen pienimuotoisempi yhteistyö, jossa keskinäinen kieli olisi venäjä ja suomi. Realistinen aika yhteistyöprojektille olisi tammikuu -huhtikuu 2022. Myöhemmin, pandemian jälkeen, olisi mukava järjestää myös pienimuotoista oppilasvaihtoa. Yhteistyötä alettaisiin suunnitella kuitenkin jo elokuussa 2021. Kohderyhmä voisi meiltä olla 5. luokka, koska heidän osaltaan on suunniteltu Pietarin matkaa syksyllä 2022 joka tapauksessa.

Ehdotukset olivat mielenkiintoisia ja niissä olisi mahdollisuus edistää suomalaista koulutusvientiä venäjänkielisiin maihin. Meidän näkökannaltamme vähäinenkin kommunikointi venäjän kielellä venäjänkielisten lasten kanssa on toivottavaa. Jos vastapuolella on vastaava intressi suomen kielen suhteen, kuten koululla 204 käsittääksemme on, on asetelma ihanteellinen. Projektin pitäisi kuitenkin olla mahdollisimman konkreettinen ja se ei saa lisätä opettajiemme työtaakkaa. Suomalais-venäläinen koulu muuttaa uuteen kouluun heinäkuussa ja siellä opettajia odottavat uudet oppimistilat ja erilainen oppimisympäristö ei-perinteisine tiloineen. Vie aikansa, että opettajat ja oppilaat oppivat toimimaan siellä tehokkaasti ja miellyttävästi yhdessä. Haluamme siis rauhoittaa syyslukukauden oman toimintakulttuurimme rakentamiselle. Tästä syystä Irina Solonovan ehdotus aloittaa yhteistyöprojekti vasta tammikuussa sopii meille näillä näkymin hyvin.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä