Olet täällä

NEUVOTTELUTULOKSET

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset
Hankenumero
042/2021
Virallinen nimi:
Murmanskin alueen valtiollinen tieteellinen kirjasto
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Erja Wiltse
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Erja Wiltse
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

1. Tutustuminen suomalaiseen kumppaniin
2. Keskustelu hankkeen yksityiskohdista:
- Murmanskin alueen saamelaiset murteet
- saamelaistarinoien kääntäminen (Venäjä) suomeksi tai englanniksi sarjakuvien luomiseksi
- materiaalien vaihtamisen tavat (sähköisessä muodossa)
- venäläisten taiteilijoiden vetovoima sarjakuvien luomiseen
- mahdollisista ongelmista keskusteleminen, hankkeen vaikeuksista keskusteleminen

Tulos:
Yhteistyö toteutuu, jos rahoitus järjestyy