Olet täällä

NEUVOTTELUTULOKSET

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset
Hankenumero
043/2021
Virallinen nimi:
Voittoa tavoittelematon tiede-, koulutus- ja kulttuurialoitteita tukeva Traektoria-säätiö
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Osuuskunta Lahden Seudun Kulttuuri- ja Elämysmatkailu
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Antti Holopainen
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Jatketaan yhteistyötä kulttuuris-etnografisen "Gafostrovin (Haukkasaaren) kylä" -projektin aloitteiden toteuttamisessa. Suunnitellaan suotuisan epidemiologisen tilanteen salliessa suomalaisen ryhmän osallistumista historiallisen Gafostrovin asutusalueen tapahtumiin: etnojuhlaan "Gafostrovin kyläpäivä" 12.7., ja kesän työpajoihin, jotka keskittyvät puurakentamiseen, perinteiseen käsityöläisyyteen ja etnografiaan. Traektoria-säätiö on valmis toimimaan kumppanina CBC:n avustusohjelmaa koskevan hakemuksen valmistelussa vuosille 2021—2027. Tämän hakemuksen valossa keskustellaan mahdollisuudesta houkutella mukaan muitakin osapuolia, kuten ei-kaupallisia järjestöjä Mujejärven piiristä sekä partnereita Petroskoin yliopistosta, jotka edustavat tieteen ja tutkimuksen alaa: projekti nimittäin liittyy Gafostrovin ja Karjalan Repolan historiallisen asutuksen materiaalisen ja ei-materiaalisen kultturis-historiallisen perinnön opiskeluun, tutkimukseen ja tiedon popularisointiin.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä
Hankenumero
043/2021
Virallinen nimi:
Voittoa tavoittelematon tiede-, koulutus- ja kulttuurialoitteita tukeva Traektoria-säätiö
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Repola-seura
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Antti Pottonen
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Keskusteltiin yhteistyön muodoista kulttuuris-etnografisessa projektissa "Gafostrovin kylä". Elokuussa 2021 päätökseen tuleva, hankkeen seuraava kehitysaskel liittyy koulutus- ja käytännön aloitteen "Väinölän tiet: Haukkasaaren kylän muinaiskäsityöt ja teknologia" toteuttamiseen, joka saa avustusta "Presidentiaalisesta rahastosta". Suunnitellaan yhteistyössä Repola-seuran ja mukaan pyydettävien etnografi-asiantuntijoiden kanssa Gafostrovin (karjalaksi: Haukkasaari) historiallisen asutuksen etnografian ja historian tutkimuksen jatkamista syksyllä 2021. Rahoituksen onnistuessa voidaan järjestää myös online-tapahtumien sarja, joka käsittelee esimerkiksi pohjois-karjalaisten ja Karjalan Repolan alueen asukkaiden perinteisiä käsityöläistaitoja.

Vuoden 2022 suunnitelmissa yhteistyössä Repola-seuran kanssa on seuraavan perinteisen etno-juhlan "Gafostrovin kyläpäivän" valmistelu ja järjestäminen 12.7., sekä puurakennukseen ja perinteisiin käsitöihin liittyvien työpajojen järjestäminen Gafostrovin kylässä, johon osallistuu ryhmä Suomesta. Kehitetään ideaa venäjänkielisten kirjojen ja esitteiden valmistelusta ja painamisesta, jotka liittyvät Gafostrovin ja Repolan pitäjän alueen historiallisen asutuksen etnografiaan.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä
Hankenumero
043/2021
Virallinen nimi:
Osuuskunta Lahden Seudun Kulttuuri- ja Elämysmatkailu
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Voittoa tavoittelematon Traektoria säätiö
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Kontantin Petrov, Michail Jurik
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Osuuskunta Elma jatkaa Haukkasaari hankkeen tunnetuksi tekoa Suomessa sekä virtuaalisesti etätiliasuuksien muodossa että toukuulle suunnitellussa yhteisseminaarissa Lieksassa ja syyskuun Lahden Kulttuurifoorumissa. Pyrimme saamaan jälleen suomalaisryhmän Haukkasaaren talkooleirille heinäkuussa 2022. Tutkimme mahdollisuuksia saada hankkeen ympärille CBC-hanke hankekaudelle 2021-2027 etsimällä verkostoja Lieksan alueen, Mujejärven Piirin ja Petroskoin yliopiston toimijoista.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä
Hankenumero
043/2021
Virallinen nimi:
Repola-seura ry
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Voittoa tavoittelematon tiede-, koulutus- ja kulttuurialoitteita tukeva Traektoria-säätiö
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Petrov Konstantin, Jurik Mihail
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Neuvotteluissa päädyimme jatkamaan yhteistyötä. Repola-seura tiedottaa hankkeesta Suomessa ja tavoittelee uusia toimijoita mukaan toimintaan. Matkat Haukkasaareen, julkaisutoiminta ja yhteistyötapaamiset pyritään toteuttamaan nykyisistä rajoituksista lannistumatta.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä