Olet täällä

NEUVOTTELUTULOKSET

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset
Hankenumero
049/2021
Virallinen nimi:
Hitaan matkustamisen ja kestävän kulttuurivaihdon ohjelma, Pispalan Kulttuuriyhdistys ry
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Nenetsian museoyhdistys
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Kolesnikova Evgenia
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Keskustelimme näyttelytilamahdollisuuksista Tampereella ja tutkimustyön yhtymäkohdista liittyen Arktiseen nykymaisemaan, arktiseen identiteettiin, kotimaisemaan ja sen perintöön. Mahdollisesta yhteistyöstä, matkustamisesta liittyen aiheen taiteelliseen tutkimukseen ja kulttuurintutkimukseen katsotaan pandemian helpottaessa. Myös suomalaisen aihetta tutkivan taiteilijaryhmän kokoaminen ja matka ympäristötaiteen, maataiteen, visuaalisen ja äänitaiteen alueelta on yksi mahdollinen suunta tulevaisuudessa. Hitaan matkustamisen ja kestävän kulttuurivaihdon ohjelma jatkuu 2022 saakka ja kaikenlainen yhteistyö liittyen sisältöihin rikastuttaa projektiamme.

Tulos:
Yhteistyö toteutuu, jos rahoitus järjestyy
Hankenumero
049/2021
Virallinen nimi:
"Uudet kaupungit vanhalla maalla"
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Hitaan matkustamisen ja kestävän kulttuurivaihdon ohjelma (Pispalan kulttuuriyhdistys ry)
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Maia Talvitie
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Vaihdoimme yhteystietoja ja sovimme keskustelevamme Pispalan kulttuuriyhdistyksen taiteilijoiden tulemisesta mukaan vuoden 2022 hankkeeseen, heidän osallistumisestaan taideresidenssiin Narjan-Marissa ja Pustozerskissa sekä näyttelyn järjestämisestä Suomessa.

Tulos:
Yhteistyö toteutuu, jos rahoitus järjestyy