Olet täällä

NEUVOTTELUTULOKSET

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset
Hankenumero
059/2021
Virallinen nimi:
Turun museokeskus
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Valtionmuseo Smolenskin linnoitus
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Пиляк Сергей
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Neuvotteluissa keskusteltiin Valtionmuseo Smolenskin linnoituksen toteuttaman ja Smolenskin linnoituksen historiaa esittelevän näyttelyn tuomisesta Turkuun ja sen esillepanosta Turun linnaan. Lisäksi keskusteltiin Turun museokeskuksen mahdollisesta osallistumisesta tieteelliseen seminaariin Smolenskissa. Näyttelyvaihdosta ei tehty päätöstä, vaan sovittiin, että Turun museokeskus saatuaan tarkemmat tiedot näyttelystä selvittää mahdollisuudet tilojen ja aikataulujen puolesta näyttelyn toteuttamiselle.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä