Olet täällä

NEUVOTTELUTULOKSET

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset
Hankenumero
070/2021
Virallinen nimi:
Sosiomedia Oy
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Elokuvastudio "Sea to see"
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Mila Kudrjashova
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Höök elokuvan levitys:
Olemme käyneet useita sähköposti- ja puhelinneuvotteluja kaikkien hankkeessa mukana olevien kanssa. Teuvo Peltoniemi on Sosiomedian puolesta ottanut yhteyttä noin 25 Suomen suurimpaan kirjastoon. Noin 10 on jo alustavasti sopinut näyttävänsä Höök-filmin suomeksi tekstitetyn version, mutta oletamme saavamme enemmänkin varauksia syksyn kuluessa, koska koronan vuoksi monet kirjastot eivät ole vielä uskaltaneet tehdä päätöstä. Monet kirjastot haluaisivat järjestää filmin yhteydessä myös asiantuntijaluennon. Sosiomedia voi järjestää niitä, samoin kuin suorittaa suomenkielisen käännöksen tarkistuksen, jos rahoitus järjestyy.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä
Hankenumero
070/2021
Virallinen nimi:
Elokuvastudio "Sea to see"
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Sosiomedia oy
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Teuvo Peltoniemi, Kudrjashova Mila
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Sosiomedia oy: n edustaja Teuvo Peltoniemi, joka osallistui elokuvan "Friedolf ​​Huck. Mereltä merelle" kuvaamiseen, tarjosi apua näytösten järjestämisessä yhdeksässä suomalaisessa kirjastossa eri alueilla. Apurahahakemukseen liitetään yrityksen tukikirje.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä
Hankenumero
070/2021
Virallinen nimi:
Elokuvastudio "Sea to see"
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Greenlit Productions Oy
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Merja Ritola, Kudrjashova Mila
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Suomalaisen Greenlit poductions -elokuvastudion edustaja Merja Ritola, joka tulee olemaan projektin tuottaja Suomen puolelta, on lähettänyt tukikirjeen projektille "Friedolf ​​Höck. Mereltä merelle", jossa todetaan, että tuottaja Merja Ritola voi esitellä elokuvan kirjastoissa suomalaisille yleisöille järjestetyissä yhteisesityksissä. Jatkossa hän on kiinnostunut hankkeen edelleen jakelusta Suomessa ja Skandinaviassa, jos siitä on suomen-, englannin- ja ruotsinkielinen kopio.

Tulos:
Yhteistyö toteutuu, jos rahoitus järjestyy
Hankenumero
070/2021
Virallinen nimi:
Suomen Arki ry
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Elokuvastudio "Sea to see"
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Mila Kudrjashova
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Elokuvastudio "Sea to See" -yhtiön kanssa käytyjen neuvottelujen tuloksena päätettiin järjestää esityskierros (elokuvamaraton) elokuvasta Friedolf ​​Huck Mereltä merelle (Venäjä - Suomi) jonka on ohjannut Mila Kudryashova Pohjois -Karjalan alueella.
Esitykset on tarkoitus järjestää Joensuun, Kiteen ja Liperin kaupungeissa. Näytökset toteutetaan sekä täysin suomenkieliselle yleisölle (jossa esitetään elokuva suomenkielisillä tekstityksillä) että venäjänkieliselle yleisölle, joka asuu Suomessa.
Osana esityksiä on suunniteltu tapaaminen elokuvantekijöiden kanssa online- ja offline -muodossa sekä konserttiteema -ohjelma

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä
Hankenumero
070/2021
Virallinen nimi:
Elokuvastudio "Sea to see"
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Suomen Arki Ry
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Olga Sydd, Sergei
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Neuvottelujen tuloksena Suomen Arki ry:n kanssa päätettiin järjestää Friedolf ​​Huck -elokuvan esityskierros (elokuvamaraton). Mereltä merelle (Venäjä - Suomi) ohj. Mila Kudryashova Suomessa (missä tarkalleen?) ja Venäjällä (Petroskoi, Sartavala, Viipuri, Kronstadt, Peterhof, Pietari jne.)
Elokuvanäytökset tapahtuvat kulttuurikeskuksissa: kulttuuritaloissa, kirjastoissa, museoissa. Osana esityksiä on suunniteltu tapaaminen elokuvantekijöiden kanssa online- ja offline -muodossa sekä konserttiteema -ohjelma.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä, Yhteistyö toteutuu, jos rahoitus järjestyy