Olet täällä

NEUVOTTELUTULOKSET

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset
Hankenumero
068/2021
Virallinen nimi:
Petroskoin yliopiston poikkitieteellinen koulutuskeskus Fennica
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Karjalan sivistysseura
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Eeva-Kaisa Linna
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Neuvottelujen aikana keskusteltiin hankkeen työsuunnitelmasta vuosille 2021-22. Kaiken kaikkiaan projekti osoittautui onnistuneeksi, kysytyksi (erityisesti näin suljettujen rajojen aikaan) ja sitä jatketaan. Harkittiin vaihtoehtoja rahoituksen löytämiseksi yksittäisiin tapahtumiin, erityisesti seuraavaan yhteistä historiaa käsittelevään julkiseen tieteellis-koulutussseminaariin syksyllä 2021. Projekti houkutteli mukaan uusia kumppaneita, syntyi ideoita yhteistyöstä joidenkin muiden kulttuurifoorumin projektien kanssa.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä