Olet täällä

NEUVOTTELUTULOKSET

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset
Hankenumero
082/2021
Virallinen nimi:
Greenlit Productions Oy
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Sahan tasavallan kulttuurin kehittämissäätiö
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Merja Ritola, Essi Haukkamaa-Judge, Dora Baldanova
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Keskustelimme neuvottelujen jälkeen yhteistyöstä projektissamme "Naisten ääni arktisella alueella". Suomalaiset kumppanit sopivat osallistuvansa tuomarina ja asiantuntijoina tulevan dokumentin näyttelijähaussa.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä