Olet täällä

NEUVOTTELUTULOKSET

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset
Hankenumero
075/2021
Virallinen nimi:
Museovirasto / Suomen kansallismuseo
Neuvottelukumppanin organisaatio:
KOMIN TASAVALLAN KANSALLISKIRJASTO
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Olga Demidenko, Galina Potasheva; Ismo Malinen, Jaana Onatsu ja Anna-Mari Immonen
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Hankeneuvottelut 075b Komin tasavallan kansalliskirjaston ja Museoviraston Kuvakokoelmien / Suomen kansallismuseon välillä 11.6.2021.

Suomesta neuvotteluun osallistuivat yli-intendentti Ismo Malinen ja intendentti Jaana Onatsu Museoviraston Kuvakokoelmista sekä amanuenssi Anna-Mari Immonen Suomen kansallismuseosta.

Aiheena: U. T. Sireliuksen permalaismatkan 1907 aineistot ja niiden saavutettavuus sekä käyttö Komin tasavallan kansalliskirjaston näyttelyhankkeessa. Tarkoituksena on tehdä näyttely, joka kiertäisi Komin tasavallan kansalliskirjaston lisäksi niillä paikkakunnilla, joilla Sirelius Komissa vieraili ja keräsi aineistoa.

VALOKUVAT JA KÄSIKIRJOITUKSET
Valokuvien ja käsikirjoitusten sijainti: Sireliuksen ottamat valokuvat (SUK37:1–81 ja SUK38:1–21) sekä käsikirjoitukset ovat Museoviraston Kuvakokoelmien ja arkiston tiloissa Helsingissä.
Käyntiosoite: Sturenkatu 2a, Helsinki.
Asiakaspalvelu: avoinna tiistaista torstaihin 10–16, suljettu maanantaina ja perjantaina sekä heinäkuussa. Käynnistä on sovittava etukäteen.

Kuvakokoelmien yhteyshenkilö on intendentti Jaana Onatsu, Museoviraston Kuvakokoelmat, jaana.onatsu@museovirasto.fi

Käsikirjoitusaineiston voi tilata tutkittavaksi: arkisto@museovirasto.fi

ESINEET
U. T. Sireliuksen permalaismatkalla 1907 keräämät esineet ovat Suomen kansallismuseon suomalais-ugrilaisessa kokoelmassa ja ne sijaitsevat kahdessa eri varastossa. Kansallismuseon tiloissa ei tällä hetkellä ole komilaista esineistöä nähtävillä.
Esinehankintaerät: SU4815:1–126 komit; SU4816:1–317 komit; SU4817:1–111 udmurtit, yhteensä Sireliuksen keräämää komilaista esineistöä on Suomen kansallismuseon kokoelmissa 443 kpl.
Komin matkan esinekuvia on luettelointitietoineen avattu noin 130 kpl FINNA-palvelussa CC BY 4.0 -lisenssillä (www.finna.fi). Näitä kuvia voi käyttää maksutta, lähde on mainittava. Suora FINNA-linkki-aineistoon:

https://urly.fi/25OA

Hankintaerien pääluettelot esinetietoineen on digitoitu. Digitoidut esineluettelot voidaan toimittaa Komin kansalliskirjastolle näyttelytyöryhmän käyttöön. Jos luetteloista löytyy kiinnostavia esineitä, joita ei löydy FINNA:sta, niin ne voidaan tilata tutkittavaksi ja valokuvattavaksi. Esinetutkimus tapahtuu Museoviraston kokoelma- ja konservointikeskuksessa Vantaalla.

Yhteyshenkilö: amanuenssi Anna-Mari Immonen, Suomen kansallismuseo, suomalais-ugrilainen kokoelma,
anna-mari.immonen@kansallismuseo.fi

MITEN EDETÄÄN
Hankkeen kulku: Sovittiin, että valokuviin ja arkistoaineistoon on mahdollista tulla tutustumaan paikan päälle. Käynnistä on sovittava erikseen. Kuvavalinnan tekee joko Komin kansalliskirjaston edustaja tai edustajat tai Suomessa asuva komilainen tai joku muu aiheeseen perehtynyt tutkija, jos matkustaminen Suomeen on esimerkiksi koronan takia mahdotonta. Kaikki aineistot, valokuvien tiedot, käsikirjoitukset ja esinetiedot, ovat suomeksi, joukossa on joitakin kominkielisiä sanoja.
Hankkeen rahoittamiseksi Komin tasavallan kansalliskirjasto hakee apurahaa M. A. Castrénin seuralta, joka myöntää vuosittain avustuksia Suomen ja Venäjän väliseen suomalais-ugrilaiseen kulttuuriyhteistyöhön.
Digitoitavaksi valitut kuvat maksavat 20 € / kpl. Digitoinnin jälkeen kuvat julkaistaan FINNA:ssa, jonka jälkeen ne ovat kaikkien käytettävissä korkearesoluutioversioina ilmaiseksi. Erillisiä käyttömaksuja ei peritä. Hinta 20 € sisältää arvonlisäveron, alviton hinta on 16,10 €/kpl

Tulos:
Yhteistyö toteutuu, jos rahoitus järjestyy
Hankenumero
075/2021
Virallinen nimi:
Komin tasavallan kansalliskirjasto
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Suomen kansallismuseo, Museovirasto
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Anna-Mari Immonen, Jaana Onatsu
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

11.06.2021 käytiin ensimmäiset neuvottelut hankkeesta ” Uuno Taavi Sireliuksen Perm-matka” Suomen kansallismuseon ja Museoviraston sekä Komin tasavallan kansalliskirjaston kanssa. Osapuolet ovat valmiita yhteistyöhön ja he vaihtoivat yhteystietoja. Suunnitelma on seuraava: 1) Suomen kansallismuseo ja Museovirasto tarjoavat pääsyn alkuperäisiin valokuviin, jotka Sirelius teki vuonna 1907 Komin retken aikana, sekä hänen julkaisemattomiin tietoihinsa; 2) Komin tasavallan kansalliskirjasto valitsee Suomen kansallismuseon ja Museoviraston suomalais-ugrilaisesta kokoelmasta n. 40 valokuvaa; 3) Karanteenimääräyksistä riippuen valinnan valokuvista tekee joko kirjaston henkilökunta suoraan Helsingin kokoelmasta tai suomalaisen asiantuntijan avustamana; 4) Suomen kansallismuseo ja Museovirasto tarjoavat maksullisen valittujen kuvien digitointipalvelun; 5) Kaikki oikeudet digitoituihin valokuviin siirretään Komin tasavallan kansalliskirjastolle; 6) Lisäksi näyttelyjulisteiden valmistamiseen käytetään verkkosivuston www.finna.fi kuvia – vapaa pääsy. Kuvia käytettäessä on ilmoitettava tekijänoikeuksien haltija. Hankkeen käytännön valmistelujen tiimoilta yhteydenpito - elokuu 2021. Komin tasavallan kansalliskirjaston yhteystiedot: potasheva_gl@nbrkomi.ru ja olga.demidenko@nbrkomi.ru

Tulos:
Yhteistyö toteutuu, jos rahoitus järjestyy