Olet täällä

NEUVOTTELUTULOKSET

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset
Hankenumero
076/2021
Virallinen nimi:
Kizhin valtiollinen historiallis-arkkitehtuurinen ja etnografinen museo-luonnonpuisto
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Karjalan sivistysseura ry, Karjalan liitto
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

26 toukokuuka 2021 käytiin hankeneuvottelut "Karjalaisten kansan ja -kansallispuvut, karjalaisten kulttuuri rajan molemmin puolin" -hankkeen osalta. Hankeneuvotteluihin osallistuivat puheenjohtajat "Kizhi" museo-luonnonpuistosta, Suomen Karjalan liitosta ja Suomen koulutusseurasta. Osapuolet keskustelivat hankkeen välituloksista ja tulevaisuuden suunnitelmista.
Vuonna 2021 järjestettiin kansainvälinen tieteellis-käytännöllinen konferenssi "Karjalan kulttuuri rajan molemmin puolin: karjalaisten kansallis ja -kansanpuvut" ja sarja työpajoja karjalaisten kansallispuvun ompeluelementeistä. Jos epidemiatilanne on suotuisa, projektin tulokset tullaan esittämään Venäjä-Suomi-kulttuurifoorumissa.
Vuodeksi 2021 on suunnitteilla vielä yhden työpajasarjan toteutus. Vuodeksi 2022 on suunnitteilla seuraavan tieteellis-käytännöllisen konferenssin järjestäminen, Karjalaisen kulttuurin päivät, karjalan kielen kurssien järjestämistä, yhteinen painos suomen ja venäjän kielillä, yhdistävä materiaali konferensseista ja tieteellisestä työstä.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä