Olet täällä

NEUVOTTELUTULOKSET

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset
Hankenumero
076/2021
Virallinen nimi:
Karjalainen kulttuuri kahden puolen rajaa - kansanpuvut ja kansallispuvut -hanke
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Kizhin ulkomuseo, Karjalan Sivistysseura
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Elena Bogdanova, Tatjana Islamaeva, Marina Guseva, Eevakaisa Linna, Eila Stepanova
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Neuvottelujen tuloksena päätettiin jatkaa hyvin alkanutta hanketta, koska se on toteutunut pitkälti suunnitelmien mukaan ja siitä on saatu paljon positiivista palautetta. Joitain muutoksia on tehty koronan takia.
Syksyllä 2021 toteutetaan vielä kolmen työpajan sarja virtuaalisesti ja tehdään videotallenne puvuista Suomessa. Sen julkistusajankohtaa ei ole vielä päätetty. Tavoitteena on myös jossain muodossa esitellä työpajoissa tehtyjä tekstiilejä.

Alkuvuonna 2022 järjestetään hankkeeseen liittyvä virtuaalinen kongressi ja mahdollisesti jatketaan työpajoja. Niihin ja muihin hankkeen kuluihin etsitään rahoitusta.
Syksyllä 2022 on suunnitteilla kansallispuku- ja kansanpuku-näytös Helsingissä. Mikäli mahdollista, siihen voisi tulla osallistujia myös Karjalan tasavallasta.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä
Hankenumero
076/2021
Virallinen nimi:
Kizhin valtiollinen historiallis-arkkitehtuurinen ja etnografinen museo-luonnonpuisto
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Karjalan sivistysseura ry, Karjalan liitto
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

26 toukokuuka 2021 käytiin hankeneuvottelut "Karjalaisten kansan ja -kansallispuvut, karjalaisten kulttuuri rajan molemmin puolin" -hankkeen osalta. Hankeneuvotteluihin osallistuivat puheenjohtajat "Kizhi" museo-luonnonpuistosta, Suomen Karjalan liitosta ja Suomen koulutusseurasta. Osapuolet keskustelivat hankkeen välituloksista ja tulevaisuuden suunnitelmista.
Vuonna 2021 järjestettiin kansainvälinen tieteellis-käytännöllinen konferenssi "Karjalan kulttuuri rajan molemmin puolin: karjalaisten kansallis ja -kansanpuvut" ja sarja työpajoja karjalaisten kansallispuvun ompeluelementeistä. Jos epidemiatilanne on suotuisa, projektin tulokset tullaan esittämään Venäjä-Suomi-kulttuurifoorumissa.
Vuodeksi 2021 on suunnitteilla vielä yhden työpajasarjan toteutus. Vuodeksi 2022 on suunnitteilla seuraavan tieteellis-käytännöllisen konferenssin järjestäminen, Karjalaisen kulttuurin päivät, karjalan kielen kurssien järjestämistä, yhteinen painos suomen ja venäjän kielillä, yhdistävä materiaali konferensseista ja tieteellisestä työstä.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä