Olet täällä

NEUVOTTELUTULOKSET

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset
Hankenumero
093/2021
Virallinen nimi:
Petroskoin kaupunginhallinto
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Joensuun kaupunki, Kulttuuripalvelut
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Leena Hoppania, Pirkko Jaakkonen
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Sovimme, että pidämme webinaareja vuosina 2021 ja 2022 lasten taiteellisen kasvatuksen aiheista ja kiinnostuksen lisäämisestä lukemiseen (tiedonvaihto venäläisistä ja suomalaisista koulutusmenetelmistä). Osallistujat Venäjältä ovat Petroskoin lasten taidekouluja ja kunnallisia kirjastoja, ja taas Suomen puolelta Joensuun kansanopisto ja kirjasto. Osana verkkoseminaareja Venäjän puoli voi esittää kokemuksiaan keraamisesta työpajasta, joka perustuu Lasten taidekouluun, työpajoja kuoro- ja instrumentaaliesitysten opettajille, sekä kokemuksiaan verkkokirjastotapahtumista, kilpailuista ja kirjallisuustapaamisista. Sovimme, että kun lasten musiikkifestivaalien ja -kilpailujen järjestäminen jatketaan etänä, Petroskoin lasten taidekoulut lähettävät tietoa Suomen puolelle tulevista tapahtumista ja niiden olosuhteista.
Venäjän puoli ehdotti yhteisen verkkonäyttelyn järjestämistä Petroskoin lasten taidekoulun ja Joensuun Kansanopiston opiskelijoiden teoksista.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä
Hankenumero
093/2021
Virallinen nimi:
CR-Musiikki/Esko Alanen
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Petroskoin kaupunginhallinto
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Берегова Наталья / Beregova Natalia; Анухина Ольга /Anuhina Olga
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Hyperborean kultainen kampa -musiikkidraaman esittäminen on mahdollista Petroskoin festivaalien yhteydessä. Molemmin puolin selvitellään rahoitusmahdollisuuksia. Oli esillä käytännöllinen mahdollisuus, että teoksen esittäisivät Petroskoin Konservatorion oppilaat, tarvitaan 2 laulajaa ja pianisti, jotka harjoittelisivat teoksen syksyn tai alkutalven aikana.

Tulos:
Yhteistyö toteutuu, jos rahoitus järjestyy