Olet täällä

NEUVOTTELUTULOKSET

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset
Hankenumero
113/2021
Virallinen nimi:
Petroskoin valtionyliopisto, kansanmusiikkiyhtye Toive
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Taideyliopisto Sibelius Akatemia, kansanmusiikin aineryhmä
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Anna-Kaisa Liedes
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Käytiin kahdenkeskiset neuvottelut, ja päätettiin jättää hakemus Young.FUM.Workshop together -projektin toteuttamiseksi. Projektin kohderyhmänä ja osallistujina on opiskelijoita Petroskoin valtionyliopiston kansanmusiikkiryhmästä "Toive", sekä Sibelius Akatemian kansanmusiikin aineryhmästä. Tehtiin alustava toimintasuunnitelma ja keskusteltiin taiteellisista kysymyksistä: minkälaisia työpajoja järjestetään ja miten yhteistyötä toteutetaan virtuaalisesti. Seuraava tapaaminen sovittiin perjantaille 3.9.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä