Olet täällä

NEUVOTTELUTULOKSET

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset
Hankenumero
126/2021
Virallinen nimi:
Sadsongskomplex:fi ry
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Mitšurinin kaupungin draamateatteri, Tambovin alueen kulttuurilaitos
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Sadsongskomplex:fi on vapaan kentän teatteriryhmä jonka yhtenä tavoitteena on kansainvälinen yhteistyö ja kulttuurisuhteiden kehittäminen taiteen kentän toimijoiden kanssa yli rajojen. Olemme työskennelleet missiomme mukaisesti jo yli viisi vuotta viidessä eri maassa.

Toukokuun lopussa soitimme Mitšurinskin kaupungin draamateatterin teatterinjohtajalle ja sanoimme että Mitšurinskin teatterin hanke-ehdotus on epärealistinen vapaan kentän teatteriorganisaatiolle, mutta jos teatteri haluaa keskustella jostain muusta yhteistyön muodoista niin organisaatiomme on siihen valmis. Teatterinjohtaja ilmoitti tämän olevan mahdollista. Viikko tämän jälkeen teatterin pääohjaaja soitti meille. Esittelemme asiamme uudestaan. Pääohjaaja totesi että ehdottamamme toisenlainen yhteistyönmuoto on  mahdollinen.

Hankeneuvottelu-keskustelussa Mitšurinskin kaupungin draamateatteri palasi alkuperäiseen ehdotukseen. Meidän puolelta jouduimme toteamaan uudestaan että vapaan kentän teatteriryhmälle hanke-ehdotus alkuperäisessä muodossaan on mahdoton. Siihen ei pysty kukaan Suomessa. Joten kysymys ei ole siitä että me yksipuolisesti jotain ehdotamme, vaan että ehdotimme toisenlaista lähestymistapaa, joka olisi mahdollista toteuttaa. Muitakin vaihtoehtoja kansainväliseen yhteistyöhön löytyy, mutta ne eivät tulleet esiin keskustelujen aikana.  

Neuvottelut eivät johtaneet konkreettiseen yhteistyöhön, mutta teatterin johto kutsui syyskuussa suomalaisen osapuolen tutustumaan Mitšurinskin teatteriin jos teatteriryhmä maksaa omat matkansa. Teatteriryhmä suostui ehdotukseen. 

Tulos:
Neuvottelut eivät tuottaneet konkreettista yhteistyötä
Hankenumero
126/2021
Virallinen nimi:
Mitšurinskin kaupungin draamateatteri, Tambovin alueen kulttuurilaitos
Neuvottelukumppanin organisaatio:
sadsongskomplex:fi ry
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Geronik Joel
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Mitšurinskin kaupungin draamateatterille kansainvälisen yhteistyön päätavoitteena on teatterin osallistuminen taiteellisten prosessien nykyaikaisten menetelmien kehittämiseen ja järjestämiseen sekä kokemustenvaihtoon muiden alueiden ja maiden kollegoiden kanssa, mikä mahdollistaa näyttelijöiden ammattitaidon kehittymisen. Tavoitteena on myös teatteriliiketoiminta hyödyntämällä innovatiivisia lähestymistapoja ja maailmalta saatua kokemusta sekä teatteritarjonnan laajentaminen. Neuvottelujen tuloksena suomalainen osapuoli ehdottaa yksipuolista ratkaisua yhteistyön toteuttamiseksi – heidän näytelmänsä "Surullisia lauluja Euroopan sydämestä" (perustuu Fjodor Dostojevskin romaaniin "Rikos ja rangaistus") esittäminen venäläisessä teatterissa. Riippumaton teatteriryhmä ei voi ottaa vastaan Mitšurinskin teatteria Suomessa teatteripaikan ja asianmukaisen rahoituksen puuttuessa.
Neuvottelut eivät johtaneet konkreettiseen yhteistyöhön, mutta teatterin johto kutsui syyskuussa suomalaisen osapuolen tutustumaan Mitšurinskin teatteriin.

Tulos:
Neuvottelut eivät tuottaneet konkreettista yhteistyötä