Olet täällä

NEUVOTTELUTULOKSET

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset
Hankenumero
092/2021
Virallinen nimi:
Kemin Venäjä-seura ry
Neuvottelukumppanin organisaatio:
SUOMEN YSTÄVÄT-JÄRJESTÖ, KIROVSKIN OSASTO
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Olga Shutilova,
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Hankeneuvottelut käytiin 15.6. 12.00-13.20 saman aikaisesti hankkeen 091a kanssa. Neuvotteluissa sovittiin konkreettisista toimenpiteistä Taiteilijoiden retkikunta projektin toteuyttamiseksi tänä ja tulevina vuosina.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä
Hankenumero
092/2021
Virallinen nimi:
Suomen ystävät -järjestö, Kirovskin osasto
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Tornion seudun Venäjä seura ry
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Sauli Hyöppinen
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Neuvottelut hankkeesta 092 "Taiteilijaretkikunta" käytiin 15. kesäkuuta klo 12:00 - Suomi-Venäjä-seuran Kemin osaston kanssa, ja klo 14:00 - Suomi-Venäjä-seuran Tornion osaston kanssa. Osapuolet sopivat, että projekti toteutetaan verkossa kahdessa vaiheessa. Syyskuussa 2021 pidetään venäläisiä työpajoja Torniossa ja Kemissä. Venäjän puoli lähetti suomalaisille osallistujille alustavan luettelon ja videon työpajoista. Projektin toinen vaihe pidetään lokakuussa MAUK KGDK:n (Kirovsk, Murmanskin alue) taiteiden laitoksen pohjalta. Suomalaiset osallistujat laativat luettelon ja videon venäläisten osallistujien työpajojen katseluun.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä