Olet täällä

NEUVOTTELUTULOKSET

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset
Hankenumero
094/2021
Virallinen nimi:
Koillismaan Leader ry
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Karjalan koreografiliitto
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Oksana Konopljova
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Etnokulttuurinen nuorten verkkofestivaali «Avoin maailma»

Sovimme, että järjestämme yhteisen virtuaalisen kulttuuritapahtuman maaliskuun 2022 viimeisellä viikolla. Tapahtuman teemana on tanssi ja siinä esiintyvät lapset ja nuoret. Tapahtuman valmistelu aloitetaan lokakuussa 2021. Keskustelimme myös mahdollisuudesta järjestää jo ennen maaliskuun tapahtumaa virtuaalinen flash mob, johon kuvattaisiin videoita nuorten ryhmien (tanssi)esityksistä ja julkaistaisiin ne esim. Youtubessa.

Sovimme myös, että Koillismaan Leader saa käyttöönsä linkit valmiiksi kuvattuihin työpajoihin, joita voidaan hyödyntää 12.8.2021 Kuusamossa järjestettävässä Taiteiden yö -tapahtumassa. Lisäksi Koillismaan Leader ry ilmoittautuu kumppaniksi valmisteilla olevaan hankkeeseen, johon haetaan Pohjoinen ulottuvuus- rahoitusta. Mikäli hanke saa rahoituksen, myös Kuusamossa voitaisiin järjestää ikäihmisille suunnattu kalligrafiatyöpaja. Kalligrafian / kirjoittamisen on tarkoitus kehittää ja ylläpitää ikäihmisten kognitiivisia taitoja.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä, Yhteistyö toteutuu, jos rahoitus järjestyy