Olet täällä

NEUVOTTELUTULOKSET

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset
Hankenumero
097/2021
Virallinen nimi:
Luonnon- ja ihmisenmuseo, Hanti-Mansian – Jugran autonominen piirikunta
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Lappeenrannan museot
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Ståhlberg Satu; Partanen Päivi
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Mummot 3.0

Hanti-Mansian – Jugran autonomisen piirikunnan Luonnon- ja ihmisenmuseo sekä Lappeenrannan museo pitivät neuvottelut online-alustalla Zoomissa 3.9.2021, joiden tuloksena päästiin sopimukseen seuraavista asioista:
1. Huolimatta tämänhetkisistä koronarajoituksiin liittyvistä ongelmista, idea kulttuurivaihdosta on kiinnostava ja houkutteleva molempien neuvotteluosapuolten mielestä.
2. Mahdollinen ajankohta kulttuurivaihdon järjestämiselle rajojen avautuessa on touko- ja syyskuussa v. 2022.
3. Syksylle 2021, mahdollisesti marraskuulle on suunnitteilla online-tapaaminen ensimmäisen tapaamisen myötä jo keskenään tutuille mummoille, jonka teema liittyy satoon ja alueiden luonnonvaraisiin kasveihin. Päätettiin valmistella tulkkaus per yksi henkilö jokaiselta puolelta, ja suomalainen osapuoli aikoo tarjota Zoom-tilin, jossa on laajennus simultaanitulkkaukselle.
4. Yhteyden kehittämiseksi ja mielenkiinnon ylläpitämiseksi hanketta kohtaan on tarkoitus kehittää ja määrittää mekanismi useiden tapahtumien järjestämiselle, joihin osapuolet voivat liittyä virtuaalisesti: esimerkiksi luentoja suomalais-ugrilaisista kielistä, alueiden materiaalisesta ja henkisestä kulttuurista, nykytaiteesta, luonnosta ja ekologiasta. Päätettiin, että jokainen osapuoli valmistelee esityksiä muutamista eri aiheista, joita he ovat valmiit esittelemään, mutta myös ehdottavat partnereille teemoja, joista itse haluaisivat kuulla.
5. Käyttämällä hyväksi kerrytettyä kokemusta museotyöstä pandemiaolosuhteissa, ja jotta voidaan pitää yllä mahdollisuuksia museoiden yhteydenpitoon päätimme tarjota toisillemme valokuvanäyttelyitä, jotka voitaisiin toteuttaa lähettämällä tiedostoja ja tulostamalla ne paikan päällä, jossa on virtuaalinen esitys. Näiden näyttelyiden aiheet tulee ehdottaa kollegoille mieluiten marraskuuhun 2021 mennessä, jotta ne voidaan sisällyttää virastojen työsuunnitelmiin vuosille 2022-2023.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä
Hankenumero
097/2021
Virallinen nimi:
Lappeenrannan museot
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Luonnon- ja ihmisenmuseo, Hanti-Mansian – Jugran autonominen piirikunta
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Porshunova Larisa Sergeevna
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Mummot 3.0
Luonnon ja ihmisen museo ja Lappeenrannan museot ovat aloittaneet isovanhempien Mummot 2.1 -projektin keväällä 2021. Isovanhempien tapaaminen järjestettiin Zoomissa kahden tulkin avustuksella. Neuvotteluissa päätettiin jatkaa Mummot 3.0 -projektilla ja järjestää syksyllä 2021 (marraskuussa) seuraava tapaaminen mahdollisesti marja-teeman ympärillä niin ikään Zoomissa.

Jatkossa, kun rajat avautuvat ja terveysturvallisuus sallii matkustamisen, pyritään järjestämään isovanhempien vierailut Hanti-Mansiassa ja Lappeenrannassa, jos rahoitus vaihto-ohjelmalle järjestyy.

Keskustelimme myös mahdollisista tulevista yhteistyöprojekteista, kuten virtuaalisten asiantuntijaluentojen järjestämisestä Hanti-Mansian ja Lappeenrannan asiantuntijoiden toimesta venäläisille ja suomalaisille asiakkaille.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä
Hankenumero
097/2021
Virallinen nimi:
Suomen Venäjänkieliset KULSI RY
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Luonnon- ja ihmisenmuseo, Hanti-Mansian – Jugran autonominen piirikunta
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Larisa Porshunova
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Tiistaina 24.8. pidettiin Hanti-Mansian – Jugran autonomisen piirikunnan Luonnon- ja ihmisenmuseon edustajan Larisa Porshunovin kanssa neuvottelut koskien hanketta "Babushki 3.0.". Neuvottelut käytiin online-alustalla Zoomissa, joiden tuloksena osapuolet pääsivät sopimukseen seuraavista asioista:

1. Edistetään viestintää Luonnon- ja ihmisenmuseon tapahtumista Kulsi ry:n ja muiden sosiaalisten medioiden kautta Suomessa.

2. Autetaan kohdeyleisön etsimisessä: ryhmät/ihmisjoukot/järjestöt, jotka olisivat kiinnostuneita hankkeen "Babushki 3.0." edistämisestä ja toteuttamisesta sekä onlinenä, että myös paikan päällä.

3. Aloitetaan yhteistyö virtuaalisesti järjestämällä molemminpuolisia työpajoja ja muita tapahtumia Zoom-alustalla (17.9. "PuolukkaFEST" (RUS), 28.2. Ruisleivän päivä (FIN), jne.)

4. Muodostetaan Zoomissa keskusteluryhmiä illanvietto "Samovaarin äärellä" -tyylisesti niille, jotka opiskelevat venäjää tai suomea. Ryhmien tavoitteena on tutustuminen, kommunikointi ja keskustelutaitojen parantaminen opiskeltavalla kielellä.

5. Rahoituksen onnistuessa katsotaan mahdollisuutta toteuttaa "Hyve-laatikoiden" vaihto projektin osallistujien kesken (matkamuistoja, kestitystä/tuomisia, materiaaleja työpajoja varten, jne.), tapaamisia ja kulttuurivaihtoja molemmin puolin rajaa.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä
Hankenumero
097/2021
Virallinen nimi:
Luonnon- ja ihmisenmuseo, Hanti-Mansian – Jugran autonominen piirikunta
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Suomen venäjänkieliset, KULSI ry
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Anna Mantere
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Projekti: "Бабушки 3.0." (Isoäidit 3.0.)

Hanti-Mansian – Jugran autonomisen piirikunnan Luonnon- ja ihmisenmuseo sekä Suomen venäjänkieliset KULSI ry pitivät neuvottelut 24.8.2021 Zoom-alustalla, joiden lopputuloksena päästiin yhteisymmärrykseen seuraavista asioista:
1. Huolimatta nykyisistä karanteenirajoituksiin liittyvistä ongelmista idea kulttuurivaihdosta kiinnostaa ja houkuttaa molempia neuvottelun osapuolia.
2. Mahdollinen aika kulttuurivaihdon toteuttamiselle maiden rajojen avautuessa voisi olla touko- ja syyskuussa v. 2022.
3. Verkostoitumisen ja projektiin kohdistuvan kiinnostuksen ylläpitämisen vuoksi on suunniteltu useita tapahtumia, joihin osapuolet voivat osallistua virtuaalisesti: syyskuussa 2021 (satoon ja alueen hyötykasveihin liittyviä festivaaleja Hanti-Mansiassa); helmikuussa 2022 - Ruisleivän päivä, jonka suomalainen osapuoli järjestää onlinenä; elokuussa 2022 - Suomessa järjestettävä Kesän juhla.
4. Kohdennetun viestinnän järjestämiseksi suomalaisten venäjän kielen opiskelijoiden ja venäläisten suomen kielen opiskelijoiden välille päätettiin pyrkiä löytämään kulttuurivaihdosta kiinnostuneita henkilöitä (n. 3-5 paria) "Ikäihmisten" yhteisön keskuudesta projektin osapuolien suullisen verkkoviestinnän profiilin perusteella,
5. Rahoituksen onnistuessa katsotaan mahdollisuutta toteuttaa "Hyve-laatikoiden" vaihto projektin osallistujien kesken (matkamuistoja, kestitystä/tuomisia, materiaaleja työpajoja varten, jne.)

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä