Olet täällä

NEUVOTTELUTULOKSET

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset
Hankenumero
140/2021
Virallinen nimi:
Kemin Venäjä-seura ry
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Suomen ystävät -järjestö, Kirovskin osasto
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Olga Shutilova, Nikita Vasilev, Arto Laakso
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Hankkeesta keskusteltiin kahdessa osassa. Ensin 15.6.2021 hankkeiden 091a+092a yhteydessä ja jatkokeskustelu 3.8.2021 Ensimmäisellä kerralla osapuolet totesivat hankkeen erittäin ajankohtaiseksi sekä mielenkiintoiseksi, mutta eräät kysymykset vaativat selvittelyä. Elokuussa todettiin, ettei Venäjän opastoimintaa koskeva lainmuutos vaikuta hankkeen muotoon tai sisältöön. Samoin todettiin, että Murmankista on saatu lisää yhtestyötahoja mukaan. Tavoitteeksi asetettiin hankkeen pilottiprojektin toteuttaminen lokakuun 2021 aikana. Hankkeen yksityiskohdista jatketaan keskusteluja sähköpostilla ja online-keskusteluina.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä