Olet täällä

NEUVOTTELUTULOKSET

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset
Hankenumero
156/2021
Virallinen nimi:
Hämeenlinnan kaupunginmuseo
Neuvottelukumppanin organisaatio:
UDMURTIAN TASAVALLAN KANSALLINEN MUSEO
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Liisa Koskelainen, Eva Siren, Juri Perevozchikov, Artyom Zhuikov
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Neuvottelut käytiin verkossa 17. elokuuta 2021. Niihin osallistuivat vt. johtaja Liisa Koskelainen ja näyttelyistä vastaava amanuenssi Eva Siren Hämeenlinnan kaupunginmuseosta. Udmurtin tasavallankansallisesta museosta osallistuivat sihteeri Juri Perevozchikov ja Udmurtin tasavallan johtaja, pääkuraattori Artyom Zhuikov.

Sovimme vaihtavamme sähköisesti materiaalia Iževskin asetehtaan vuokralaisesta ja Aulangon kansallispuiston perustajasta Hugo Standersjöldistä näyttelyn luomiseksi. Osapuolet asentavat nämä näyttelyt itsenäisesti ottaen huomioon omat näyttelysuunnitelmansa ja muut resurssinsa. Hämeenlinnan kaupunginmuseo toimittaa aineistoja alkusyksyksystä 2021 jotta Udmurtin tasavallan kansallismuseo päsee aloittamaan näyttelyn luomisen. Hämeenlinnan kaupunginmuseolla on mahdollisuus esittää näyttely tästä aiheesta aikaisintaan vuonna 2023, joten museo aloittaa omalta osaltaan valmistelut siihen sopivalla aikataululla.

Tulos:
Yhteistyö toteutuu, jos rahoitus järjestyy
Hankenumero
156/2021
Virallinen nimi:
UDMURTIAN TASAVALLAN KANSALLINEN MUSEO
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Hämeenlinnan kaupunginmuseo
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Liisa Koskelainen, Eva Siren, Juri Perevozchikov, Artyom Zhuikov
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Neuvottelut käytiin verkossa 17. elokuuta 2021. Niihin osallistuivat tieteellinen sihteeri Juri Perevozchikov ja Udmurtin tasavallan johtaja, pääkuraattori Artyom Zhuikov, Hämeenlinnan kaupunginmuseon puolelta - johtaja Liisa Koskelainen ja pääkuraattori Eva Siren. Osapuolet sopivat vaihtavansa sähköisesti materiaalit Iževskin asetehtaan vuokralaiselle ja Aulangon kansallispuiston perustajalle Hugo Standersjöldille omistettuun näyttelyyn. Osapuolet asentavat nämä näyttelyt itsenäisesti ottaen huomioon omat näyttelysuunnitelmansa, vierailijoiden mahdollisuudet ja edut. Udmurtin tasavallan kansallismuseo aloittaa tämän näyttelyn luomisen vuonna 2021 ja hakee tähän tarkoitukseen apurahaa Venäjän kulttuurisäätiöltä. Näiden ja omien varojen houkuttelemalla näyttely luodaan ja esitetään tasavallassa ja mahdollisesti muilla Venäjän alueilla vuonna 2022. Koska Hämeenlinnan kaupunginmuseolla on mahdollisuus esittää näyttely tästä aiheesta vain vuonna 2023, museo aloittaa valmistelut siihen vuonna 2022.
Osapuolet sopivat käytettävissä olevien tietojen ja materiaalien vaihdon mekanismeista ja alkuvaiheesta.

Tulos:
Yhteistyö toteutuu, jos rahoitus järjestyy