Olet täällä

NEUVOTTELUTULOKSET

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset
Hankenumero
155/2021
Virallinen nimi:
Kaliningradin kuvataidemuseo, alueellinen kulttuurilaitos
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Sinebrychoffin taidemuseo, Suomen Kansallisgalleria
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Westergård, Ira; Eskelinen, Kirsi
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Hanke "Muotokuvakokoelma - muotokuva kokoelmasta"

Käsiteltiin hankkeen ajankohtaisuutta ja yhteiskunnallista merkitystä (säilyttäminen mm. osana museokokoelmia, yksityisten kokoelmien eheys, niiden tutkiminen, esittely ja siten keräilijöiden ja mesenaattien julkisen aseman kohottaminen); suomalaiset kollegat osoittivat kiinnostusta hankkeen yhteiskunnallisiin kysymyksiin, kuten myös kokoelmiensa vanhojen mestarien teosten esittelyyn laajalle yleisölle, kuten asiantuntijoille ja vierailijoille. Hyväksyttiin hankkeen nimi. Vahvistettiin myös näyttelyesineiden tematiikka (muotokuvagenre erilaisilla genren lajeilla, tyyleillä ja tekniikoilla), kehiteltiin yhteistyössä virtuaalisen näyttelyn rakennetta (tässä kohtaa hankkeeseen on tehty muutoksia): hankkeen johdanto(-osa) on näyttely kokonaisuudessaan; keräilijän muotokuva (elämäkerrallinen tieto, ikonografia); muotokuva kokoelmasta (laadukkaita kuvia, jotka lisäävät yksityiskohtia).

Suomalaisten puolelta tarkennettiin seuraavia kysymyksiä: 1) Toteutuksen aikataulu - toteutetaanko näin laajaa tieteellistä työtä vaativa hanke niin tiiviissä aikataulussa (vastaus: hanketta on alettu valmistelemaan jo aiemmin vapaaehtoisvoimin, joten tieteellinen työ on jo osittain tehty); 2) Tuleeko yhteistä tekstiä ja ulkoisten linkkien järjestelmää? (vastaus: kyllä, hankkeeseen on tehty muutoksia); 3) Kuinka suuri virtuaalinen näyttely on - kuinka monta (näyttelyesinettä) jaetaan per yksi kokoelma? (vastaus: riippuen esineen arvosta - 30:stä 50:neen); 4) Minkälainen päätekstin ja tarinan täytyisi olla - täysin tieteellinen (vaadittavilla viitteillä tieteellisiin lähteisiin) vai proosallinen/esseistinen? (vastaus: yleistajuinen - esseistinen, joka antaa luotettavaa tietoa; ulkoisten linkkien avulla virtuaalisen näyttelyn vierailija voi siirtyä lukemaan tieteellistä tietoa - kuten digitoituja artikkeleita, museon luettelo jne. 5) Kunnioitetaanko tekijänoikeuksia? (vastaus: kyllä, se on pakollista). 6) Millä ehdoilla tuotetta tarjotaan partnereille? (vastaus: veloituksetta). 7) Laitetaanko hankkeen tulos kumppanisivustoille ja onko näyttelyä mahdollista lisätä ja laajentaa? (vastaus: Kyllä, hanke julkaistaan Kaliningradin kuvataidemuseon verkkosivuilla, ja kumppanikirjastot tarjoavat linkkejä siihen; suomalaiset yhteistyökumppanit saavat valmiin tuotteen ja voivat käyttää sitä vapaasti tiedottaen samalla partnereita sen käytöstä ja tekijänoikeuksien noudattamisesta).

Neuvottelujen tuloksena osapuolet pääsivät yhteisymmärrykseen ja suomalainen osapuoli auttoi selvittämään monia hankkeen tärkeitä näkökohtia, jotka muutettiin vastaamaan neuvottelujen tuloksia. Suomalainen osapuoli vahvisti osallistumisensa hankkeeseen; tämän vahvistavat asiakirjat lähetetään pian.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä, Yhteistyö toteutuu, jos rahoitus järjestyy