Olet täällä

NEUVOTTELUTULOKSET

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset
Hankenumero
105/2021
Virallinen nimi:
Kouvolan tyttölyseon perinneyhdistys ry
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Kunnallinen koulutuslaitos "Gymnasia"
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Marina Petrova, Arina Fomina
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Kouvolan Tyttölyseon Perinneyhdistys ry sai kutsun Suomalais-venäläiseltä Kulttuurifoorumilta pitää tulosneuvottelut venäläisen partnerin, Viipurin Gymnasian, edustajien kanssa 30.6.2021. Erillistä neuvottelua ei katsottu tarpeelliseksi, koska yhteistyön konkreettiset toimet oli esitetty jo partnerikutsun vastauksessa. Koulumuseohankkeen idea oli syntynyt jo aiemmin Perinneyhdistyksen emokouluvierailun yhteydessä Viipurin Gymnasiaan vuonna 2018. Yhteistyötä on rakennettu Genius Loci -hengessä siitä lähtien. Kun Viipurin Gymnasia päätti koulumuseon perustamisesta, Perinneyhdistys lupautui toimittamaan materiaalia koulumuseoon. Materiaalia ovat esimerkiksi yhdistyksen julkaisemien kirjojen sisällysluetteloiden venäjänkieliset käännökset (toimitettu syyskuussa 2020), Genius Loci -henkinen laatta koulun seinälle ja videotervehdys koulumuseon avajaisiin (toimitettu syyskuussa 2020). Kun on terveysturvallisesti mahdollista, Perinneyhdistyksen jäsenet voivat vierailla uudelleen koulussa ja viedä koulumuseoon aiheeseen liittyvää kirjallisuutta, postereita ja muita artefakteja. Osallistuminen virtuaaliseen Kulttuurifoorumiin 24.9.2021 synnytti ajatuksen tapaamisesta viipurilaisen partnerin kanssa vuoden 2022 Kulttuurifoorumissa Lahdessa. Tällöin koulumuseohanketta voi kehittää edelleen, ja koulujen rehtorit voivat keskustella yhteistyöstä nykyisten koulujen välillä.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä